സഹായം Reading Problems? Click here

"ക‌ുന്ന‌ുമ്മൽ യു പി എസ്" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

3 ഫെബ്രുവരി 2022

28 ജനുവരി 2022

27 ജനുവരി 2022

25 ജനുവരി 2022

27 ഡിസംബർ 2021

30 സെപ്റ്റംബർ 2020

21 ജനുവരി 2019

22 ഫെബ്രുവരി 2017

17 ഫെബ്രുവരി 2017

29 ജനുവരി 2017

25 ജനുവരി 2017

19 ഡിസംബർ 2016

"https://schoolwiki.in/ക‌ുന്ന‌ുമ്മൽ_യു_പി_എസ്" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്