സഹായം Reading Problems? Click here


"കോഴിക്കോട് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 15: വരി 15:
 
file:16009-dm.png|[[:file:16009-KKD-JNMHSS Puthupanam.pdf|'''ഓല മാഗസിൻ''']]<br>[[16009|ജെ.എൻ.എം. ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പുതുപ്പണം]]
 
file:16009-dm.png|[[:file:16009-KKD-JNMHSS Puthupanam.pdf|'''ഓല മാഗസിൻ''']]<br>[[16009|ജെ.എൻ.എം. ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പുതുപ്പണം]]
 
file:16010-dm.png|[[:file:16010-kkd-memunda hss-2019.pdf|'''പട്ടം പറത്തുന്നവർ''']]<br>[[16010|മേമുണ്ട എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.]]
 
file:16010-dm.png|[[:file:16010-kkd-memunda hss-2019.pdf|'''പട്ടം പറത്തുന്നവർ''']]<br>[[16010|മേമുണ്ട എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.]]
file:16011-dm.png|[[:file:16011-KKD-Gvhss Madappally-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[16011|ഇി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മടപ്പള്ളി]]
+
file:16011-dm.png|[[:file:16011-KKD-Gvhss Madappally-2019.pdf|'''ഞാറ്''']]<br>[[16011|ഇി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മടപ്പള്ളി]]
 
file:16012-dm.png|[[:file:16012-KKD-CAMPUS DRONE-2019.pdf|'''Campus Drone''']]<br>[[16012|ഇി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് മടപ്പള്ളി]]
 
file:16012-dm.png|[[:file:16012-KKD-CAMPUS DRONE-2019.pdf|'''Campus Drone''']]<br>[[16012|ഇി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് മടപ്പള്ളി]]
 
file:16014-dm.png|[[:file:16014-KKD-gvhss meppayur-2019.pdf|'''Zenith''']]<br>[[16014|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മേപ്പയൂർ]]
 
file:16014-dm.png|[[:file:16014-KKD-gvhss meppayur-2019.pdf|'''Zenith''']]<br>[[16014|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മേപ്പയൂർ]]

11:35, 21 ഫെബ്രുവരി 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.