സഹായം Reading Problems? Click here


"കോഴിക്കോട് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 44: വരി 44:
 
file:16073-dm.png|[[:file:16073-KKD-Velam HSS-ഉണർവ്-2019.pdf|'''ഉണർവ്‍''']]<br>[[16073|വേളം. എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. ചേരാപുരം]]
 
file:16073-dm.png|[[:file:16073-KKD-Velam HSS-ഉണർവ്-2019.pdf|'''ഉണർവ്‍''']]<br>[[16073|വേളം. എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. ചേരാപുരം]]
 
file:16074-dm.png|[[:file:16074-KKD-btmhss22019.pdf|'''ചുവടുകൾ''']]<br>[[16074|ബി.ടി.എം. എച്ച്.എസ്സ്. തുറയൂർ]]
 
file:16074-dm.png|[[:file:16074-KKD-btmhss22019.pdf|'''ചുവടുകൾ''']]<br>[[16074|ബി.ടി.എം. എച്ച്.എസ്സ്. തുറയൂർ]]
 +
file:16076-dm.png|[[:file:16076-KKD-AJJMHS-kalimuttam-2019.pdf|'''കളിമുറ്റം''']]<br>[[16076|എ.ജെ.ജെ.എം.എഛ്.എസ്.എസ്.ചാത്തങ്കോട്ട്നട]]
 
file:16077-dm.png|[[:file:16077-KKD-KMHSS Kottakkal.pdf|'''ജ്വലനം']]<br>[[16077|കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ]]
 
file:16077-dm.png|[[:file:16077-KKD-KMHSS Kottakkal.pdf|'''ജ്വലനം']]<br>[[16077|കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ]]
file:16076-dm.png|[[:file:16076-KKD-AJJMHS-kalimuttam-2019.pdf|'''കളിമുറ്റം''']]<br>[[16076|എ.ജെ.ജെ.എം.എഛ്.എസ്.എസ്.ചാത്തങ്കോട്ട്നട]]
 
 
file:16079-dm.png|[[:file:16079-KKD-Vanimel CrescentHS--2019.pdf|'''Digibrew''']]<br>[[16079|ക്രസെന്റ് എച്ച്.എസ്സ്.വാണിമേൽ]]
 
file:16079-dm.png|[[:file:16079-KKD-Vanimel CrescentHS--2019.pdf|'''Digibrew''']]<br>[[16079|ക്രസെന്റ് എച്ച്.എസ്സ്.വാണിമേൽ]]
 
file:16082-dm.png|[[:file:16082-KKD-GHS vanmugham-2019.pdf|'''ചാറ്റൽമഴ''']]<br>[[16082|ജി.എച്ച്.എസ്. വൻമുഖം]]
 
file:16082-dm.png|[[:file:16082-KKD-GHS vanmugham-2019.pdf|'''ചാറ്റൽമഴ''']]<br>[[16082|ജി.എച്ച്.എസ്. വൻമുഖം]]
 
 
file:16084-dm.png|[[:file:16084-KKD-ghs cheruvannoor-2019.pdf|'''കലിക''']]<br>[[16084|ജി.എച്ച്.എസ്. ചെറുവണ്ണൂർ]]
 
file:16084-dm.png|[[:file:16084-KKD-ghs cheruvannoor-2019.pdf|'''കലിക''']]<br>[[16084|ജി.എച്ച്.എസ്. ചെറുവണ്ണൂർ]]
 
file:16501-dm.png|[[:file:16501-KKD-gthsv-2019.pdf|'''മഴവില്ല്']]<br>[[16501|ജി.ടി.എച്ച്.എസ്സ്. വടകര]]
 
file:16501-dm.png|[[:file:16501-KKD-gthsv-2019.pdf|'''മഴവില്ല്']]<br>[[16501|ജി.ടി.എച്ച്.എസ്സ്. വടകര]]
വരി 57: വരി 56:
 
file:17005-dm.png|[[:file:17005-kkd-ghss-2019.pdf|'''ASPIRE''']]<br>[[17005|ജി.എച്. എസ്. എസ് ആഴ്‌ചവട്ടം]]
 
file:17005-dm.png|[[:file:17005-kkd-ghss-2019.pdf|'''ASPIRE''']]<br>[[17005|ജി.എച്. എസ്. എസ് ആഴ്‌ചവട്ടം]]
 
file:17006-dm.png|[[:file:17006-KKD-pantheerankave hs-2019.pdf|'''വർണ്ണചിറകുകൾ''']]<br>[[17006|പന്തീരാങ്കാവ് എച്ച് എസ്.എസ്]]
 
file:17006-dm.png|[[:file:17006-KKD-pantheerankave hs-2019.pdf|'''വർണ്ണചിറകുകൾ''']]<br>[[17006|പന്തീരാങ്കാവ് എച്ച് എസ്.എസ്]]
 +
file:17007-dm.png|[[:file:17007-kkd-ghsskinassery-2019.pdf|'''magazine''']]<br>[[17007|ജി.എച്.എസ്.എസ് കിണാശ്ശേരി]]
 
file:17008-dm.png|[[:file:17008-KKD-RKMHSS KOZHIKODE-2019.pdf|'''ആരവം''']]<br>[[17008|ആർ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് മീഞ്ചന്ത]]
 
file:17008-dm.png|[[:file:17008-KKD-RKMHSS KOZHIKODE-2019.pdf|'''ആരവം''']]<br>[[17008|ആർ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് മീഞ്ചന്ത]]
 
file:17010-dm.png|[[:file:17010-KKD-GVHSS for Girls Nadakkav-നിറം-2019.pdf|'''നിറം''']]<br>[[17010|ജി. വി. എച്. എസ്. എസ് ഫോർ ഗേൾസ് നടക്കാവ്]]
 
file:17010-dm.png|[[:file:17010-KKD-GVHSS for Girls Nadakkav-നിറം-2019.pdf|'''നിറം''']]<br>[[17010|ജി. വി. എച്. എസ്. എസ് ഫോർ ഗേൾസ് നടക്കാവ്]]
വരി 63: വരി 63:
 
file:17014-dm.png|[[:file:17014-KKD-stmicheal girls-2019.pdf|'''Digital Magazine''']]<br>[[17014|സെന്റ്. മൈക്കിൾസ് ഗേൾസ് എച്.എസ്. എസ് വെസ്റ്റ്ഹിൽ]]
 
file:17014-dm.png|[[:file:17014-KKD-stmicheal girls-2019.pdf|'''Digital Magazine''']]<br>[[17014|സെന്റ്. മൈക്കിൾസ് ഗേൾസ് എച്.എസ്. എസ് വെസ്റ്റ്ഹിൽ]]
 
file:17015-dm.png|[[:file:17015-KKD-ghskaraparamba-2019.pdf|'''ചിത്രശലഭങ്ങൾ''']]<br>[[17015|ജി. എച്. എസ്. എസ് കാരപ്പറമ്പ്]]
 
file:17015-dm.png|[[:file:17015-KKD-ghskaraparamba-2019.pdf|'''ചിത്രശലഭങ്ങൾ''']]<br>[[17015|ജി. എച്. എസ്. എസ് കാരപ്പറമ്പ്]]
 +
file:17016-dm.png|[[:file:17016-kkd-bemghss-2019.pdf|'''magazine''']]<br>[[17016|ബി. ഇ. എം. ഗേൾസ് എച്. എസ്. എസ് കോഴിക്കേട്]]
 
file:17017-dm.png|[[:file:17017-kkd-genpath-2019.pdf|'''GAEN-PATH''']]<br>[[17017|ഗവ. ഗണപത് മോഡൽ ഗേൾസ് എച്. എസ്. എസ് ചാലപ്പുറം]]
 
file:17017-dm.png|[[:file:17017-kkd-genpath-2019.pdf|'''GAEN-PATH''']]<br>[[17017|ഗവ. ഗണപത് മോഡൽ ഗേൾസ് എച്. എസ്. എസ് ചാലപ്പുറം]]
 
file:17018-dm.png|[[:file:17018-kkd-sjbhss-2019.pdf|'''''']]<br>[[17018|സെന്റ്. ജോസഫ്‌സ് ബോയ്സ് എച്. എസ്. എസ്]]
 
file:17018-dm.png|[[:file:17018-kkd-sjbhss-2019.pdf|'''''']]<br>[[17018|സെന്റ്. ജോസഫ്‌സ് ബോയ്സ് എച്. എസ്. എസ്]]
 
file:17020-dm.png|[[:file:17020-KKD-stjosephs anglo indian hs-വസന്തം-2019.pdf|'''വസന്തം''']]<br>[[17020|സെന്റ്. ജോസഫ്‍സ് ആംഗ്ലോ ഇൻഡ്യൻ ഗേൾസ് എച്. എസ്. എസ്]]
 
file:17020-dm.png|[[:file:17020-KKD-stjosephs anglo indian hs-വസന്തം-2019.pdf|'''വസന്തം''']]<br>[[17020|സെന്റ്. ജോസഫ്‍സ് ആംഗ്ലോ ഇൻഡ്യൻ ഗേൾസ് എച്. എസ്. എസ്]]
 
file:17021-dm.png|[[:file:17021-kkd-gmhss-2019.pdf|'''e-DRIZZLE''']]<br>[[17021|ഗവ. മോഡൽ എച്. എസ്. എസ് കോഴിക്കോട്]]
 
file:17021-dm.png|[[:file:17021-kkd-gmhss-2019.pdf|'''e-DRIZZLE''']]<br>[[17021|ഗവ. മോഡൽ എച്. എസ്. എസ് കോഴിക്കോട്]]
 +
file:17022-dm.png|[[:file:17022-kkd-mmvhss-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ റോയ്‌സ്''']]<br>[[17022|എം. എം, വി. എച്.എസ്. എസ് പരപ്പിൽ]]
 
file:17035-dm.png|[[:file:17035-KKD-GHSS BEYPORE-2019.pdf|'''മൊഴി''']]<br>[[17035|ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ബേപ്പൂർ]]
 
file:17035-dm.png|[[:file:17035-KKD-GHSS BEYPORE-2019.pdf|'''മൊഴി''']]<br>[[17035|ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ബേപ്പൂർ]]
 +
file:17037-dm.png|[[:file:17037-kkd-gachuthanghss-2019.pdf|'''അച്യുതം''']]<br>[[17037|ഗവ. അച്ചുതൻ ഗേൾസ് എച്. എസ്. എസ് കോഴിക്കേട്]]
 
file:17038-dm.png|[[:file:17038-kkd-mcchss-2019.pdf|'''Digital Magazine''']]<br>[[17038|എം. സി. സി. എച്. എസ്. എസ് കാലികറ്റ്]]
 
file:17038-dm.png|[[:file:17038-kkd-mcchss-2019.pdf|'''Digital Magazine''']]<br>[[17038|എം. സി. സി. എച്. എസ്. എസ് കാലികറ്റ്]]
 
file:17048-dm.png|[[:file:17048-kkd-jdti-2019.pdf|'''തളിര്''']]<br>[[17048|ജെ.ഡി.ടി.ഇസ്ലാം എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.]]
 
file:17048-dm.png|[[:file:17048-kkd-jdti-2019.pdf|'''തളിര്''']]<br>[[17048|ജെ.ഡി.ടി.ഇസ്ലാം എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.]]
വരി 76: വരി 79:
 
file:17058-dm.png|[[:file:17058-KKD-pvshs-2019.pdf|'''Little Thought''']]<br>[[17058|പി.വി.എസ്സ്.എച്ച്. എസ്സ്. എരഞ്ഞിക്കൽ]]
 
file:17058-dm.png|[[:file:17058-KKD-pvshs-2019.pdf|'''Little Thought''']]<br>[[17058|പി.വി.എസ്സ്.എച്ച്. എസ്സ്. എരഞ്ഞിക്കൽ]]
 
file:17059-dm.png|[[:file:17059-KKD-ghss mcc-2019.pdf|'''സൊളാസ്‌റ്റ''']]<br>[[17059|മെഡിക്കൽ കോളജ് എച്ച് .എസ്സ്.എസ്സ്.]]
 
file:17059-dm.png|[[:file:17059-KKD-ghss mcc-2019.pdf|'''സൊളാസ്‌റ്റ''']]<br>[[17059|മെഡിക്കൽ കോളജ് എച്ച് .എസ്സ്.എസ്സ്.]]
 
 
file:17073-dm.png|[[:file:17073-KKD-akkr boys hs-വിരൽ കൊണ്ടുതൊട്ടപ്പോൾ-2019.pdf|'''വിരൽകൊണ്ടുതൊട്ടപ്പോൾ''']]<br>[[17073|എ.കെ.കെ.ആർ. ബോയ്സ് എച്ച്. എസ്സ്.]]
 
file:17073-dm.png|[[:file:17073-KKD-akkr boys hs-വിരൽ കൊണ്ടുതൊട്ടപ്പോൾ-2019.pdf|'''വിരൽകൊണ്ടുതൊട്ടപ്പോൾ''']]<br>[[17073|എ.കെ.കെ.ആർ. ബോയ്സ് എച്ച്. എസ്സ്.]]
 
file:17074-dm.png|[[:file:17074-KKD-akkrhs kozhikode-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>[[17074|എ.കെ.കെ.ആർ. ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.]]
 
file:17074-dm.png|[[:file:17074-KKD-akkrhs kozhikode-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>[[17074|എ.കെ.കെ.ആർ. ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.]]

09:32, 21 ഫെബ്രുവരി 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19