സഹായം Reading Problems? Click here

കൈറ്റ് ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് കാസർഗോഡ്/ഉബുണ്ടു സഹായം(Ubuntu Help)

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< കൈറ്റ് ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് കാസർഗോഡ്
18:30, 7 ജനുവരി 2022-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (Ajamalne എന്ന ഉപയോക്താവ് കൈറ്റ് ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് കാസർഗോഡ്/ക്ലബ്ബുകൾ എന്ന താൾ കൈറ്റ് ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് കാസർഗോഡ്/ഉബുണ്ടു സഹായം(Ubuntu Help) എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു: .)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)