സഹായം Reading Problems? Click here


"കാസർഗോഡ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(ചെ.) ("കാസർഗോഡ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ" സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ([തിരുത്തുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്ക...)
വരി 1: വരി 1:
#തിരിച്ചുവിടുക [[വർഗ്ഗം:കാസർഗോഡ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019]]
+
<!--#തിരിച്ചുവിടുക [[വർഗ്ഗം:കാസർഗോഡ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019]]-->
 +
<gallery widths=120x heights=120px perrow=7 mode="packed caption="ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019">
 +
file:11001-dm.png|[[:file:11001-kgd-kanaja-saphsa-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[11001|എസ് .എ. പി. എച്ച് . എസ് . അഗൽപാടി]]
 +
file:11020-dm.png|[[:file:11020-kgd-ghss kumbla-2019.pdf|'''നാ‍ട്ടുപച്ച''']]<br>[[11020|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. കുമ്പള]]
 +
file:11029-dm.png|[[:file:11029-kgd-gvhss mogral-2019.pdf|'''നഭസ്സ്''']]<br>[[11029|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ]]
 +
file:11030-dm.png|[[:file:11030-KGD-GHSS Adoor-2019.pdf|'''Our Little KITES conquering the HEIGHTS....''']]<br>[[11030|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. അഡൂർ]]
 +
file:11031-dm.png|[[:file:11031-KGD-GHSS Pandy-2019.pdf|'''OEVRE''']]<br>[[11031|ജി.എച്ച്.എസ്. പാണ്ടി]]
 +
file:11032-dm.png|[[:file:11032-kgd-gvhss delampady-2019.pdf|'''SHALABHAM''']]<br>[[11032|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ദേലംപാടി]]
 +
file:11033-dm.png|[[:file:11033-kgd-ghss angadimoger-2019.pdf|'''TWINKLE''']]<br>[[11033|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. അംഗടിമൊഗർ]]
 +
file:11035-dm.png|[[:file:11035-KGD-snhs perla.pdf|'''ಚಗಗರಗ''']]<br>[[11035|എസ്. എന്. എച്ച്എസ്. പെർള]]
 +
file:11036-dm.png|[[:file:11036-kgd-sshss katukukke-2019.pdf|'''ಪಥ''']]<br>[[11036|എസ്. എസ്. എച്ച. എസ്. എസ്. കാട്ടുകുക്കെ]]
 +
file:11037-dm.png|[[:file:11037-KGD-sheni-bloomingtalents-2019.pdf|'''BLOOMING TALENTS''']]<br>[[11037|എസ്. എസ്. എച്ച. എസ്. ഷേണി]]
 +
file:11038-dm.png|[[:file:11038-kgd-nhss perdala-2019.pdf|'''ആകാശ നൗക''']]<br>[[11038|എന്. എച്ച്. എസ്. പെർഡാല]]
 +
file:11043-dm.png|[[:file:11043-kgd-gvhss mulleriya-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[11043|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ് മുള്ളേരിയ]]
 +
file:11044-dm.png|[[:file:11044-kgd-gvhss karadka-2019.pdf|'''എഴുത്തോല''']]<br>[[11044|ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാറഡുക്ക]]
 +
file:11045-dm.png|[[:file:11045-kgd-ghss belluru-2019.pdf|'''Blooming Buds''']]<br>[[11045|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബെള്ളൂർ]]
 +
file:11054-dm.png|[[:file:11054-KGD-KUNDAMKUZHY-2019.pdf|'''നറുതേൻ''']]<br>[[11054|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുണ്ടംകുഴി]]
 +
file:11069-dm.png|[[:file:11069-kgd-ghs perdala-2019.pdf|'''FOUNTAIN''']]<br>[[11069|ജി.എച്ച്.എസ്‌. പെർഡാല]]
 +
file:11070-dm.png|[[:file:11070-kgd-ghs kodiyamme-2019.pdf|'''നാ‍ട്ടുപച്ച''']]<br>[[11070|ജി എച്ച് എസ്‌ കൊടിയമ്മ]]
 +
file:11484-dm.png|[[:file:11484-KGD-GHS Soorambail-2019.pdf|'''REFLECTION''']]<br>[[11484|ജി എച്ച് എസ്‌ സൂരമ്പൈൽ]]
 +
file:12001-dm.png|[[:file:12001-KGD-dhss KANHANGAD-12001.pdf|'''ഛായാമുഖി''']]<br>[[12001|ദുർഗ്ഗ എച്. എസ്. എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട്]]
 +
file:12002-dm.png|[[:file:12002-KGD-SRMGHSS RAMNAGAR-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[12002|എസ്. ആര്. എം. ജി. എച്ച്. ഡ്ബ്ല്യു. എച്ച്. എസ്. രാംനഗർ]]
 +
file:12003-dm.png|[[:file:12003-kgd-ghss balla east-2019.pdf|'''പ്രതിധ്വനി''']]<br>[[12003|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ബെല്ല ഈസ്ററ്]]
 +
file:12006-dm.png|[[:file:12006-KGD-GVHSS KANHANGAD-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[12006|ജി.വി.എച്ച്. എസ്.കാഞ്ഞങ്ങാട്]]
 +
file:12008-dm.png|[[:file:12008-KGD-G H S SPallikkare-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[12008|ജി. എച്ച്. എസ്. പള്ളിക്കരെ]]
 +
file:12017-dm.png|[[:file:12017-kgd-ghss madikai-2019.pdf|'''ഒറിസുറു''']]<br>[[12017|ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈ]]
 +
file:12021-dm.png|[[:file:12021-KGD-GHSSKOTTODI-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[12021|ജി.എച്ച്. എസ്. എസ്. കൊട്ടോഡി]]
 +
file:12022-dm.png|[[:file:12022-KGD-HFHSS RAJAPURAM-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[12022|ഹോളി. ഫാമിലി. എച്ച്. എസ്. എസ്. രാജപുരം]]
 +
file:12023-dm.png|[[:file:12023-KGD-GHSS BALANTHODE-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[12023|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ബളാന്തോട്]]
 +
file:12024-dm.png|[[:file:12024-KGD-GHSS KAKKAT-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[12024|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കക്കാട്ട്]]
 +
file:12025-dm.png|[[:file:12025-KGD-RHSS NILESWAR-e-chuttuvattom-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[12025|ഹോളി. ഫാമിലി. എച്ച്. എസ്. എസ്. രാജപുരം]]
 +
file:12026-dm.png|[[:file:12026-KGD-GHSS UPPILIKAI-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[12026|ജി. എച്ച്. എസ്. ഉപ്പിലിക്കൈ]]
 +
file:12027-dm.png|[[:file:12027-KGD-GVHSS MADIKAIII-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[12027|ജി. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈ]]
 +
file:12042-dm.png|[[:file:12042-KGD-GHS KALICHANADUKKAM-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[12042|ജി.എച്ച്. എസ്. കാലിച്ചാനടുക്കം]]
 +
file:12049-dm.png|[[:file:12049-KGD-GHSS THAYANNUR-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[12049|ജി. എച്ച്. എസ്. തായന്നൂർ]]
 +
file:12056-dm.png|[[:file:12056-KGD-GVHSS AMBALATHARA-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[12056|ജി.എച്ച്. എസ്.അമ്പലത്തറ]]
 +
file:12057-dm.png|[[:file:12057-KGD-GHSS ATTENGANAM-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[12057|ജി.എച്ച്. എസ്.അട്ടെങ്ങാനം]]
 +
file:12058-dm.png|[[:file:12058-KGD-GHSS KODOTH-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[12058|ഡോ.അംബേഡ്കർ.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കോടോത്ത്]]
 +
file:12061-dm.png|[[:file:12061-KGD-GRFTHS FOR GIRLS-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[12061|ജി.ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട്]]
 +
file:12067-dm.png|[[:file:12067-KGD-GHS PANATHUR-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[12067|ജി.എച്ച്. എസ്. പാണത്തൂർ]]
 +
file:12069-dm.png|[[:file:12069-KGD-GFHS KANHANGAD-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[12069|ജി.എഫ്.എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട്]]
 +
file:12071-dm.png|[[:file:12071-KGD-GHS CHAMUNDIKKUNNU-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[12071|ജി.എച്ച്.എസ്. ചാമുണ്ഡിക്കുന്ന്]]
 +
file:12072-dm.png|[[:file:12072-KGD-GHS KANHIRAPOIL-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[12072|ജി.എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞിരപ്പൊയിൽ]]
 +
file:12075-dm.png|[[:file:12075-KGD-GHS BANAM-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[12075|ജി.എച്ച്.എസ്. ബാനം]]
 +
</gallery>

09:04, 19 ഫെബ്രുവരി 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

"https://schoolwiki.in/index.php?title=കാസർഗോഡ്_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ&oldid=613459" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്