സഹായം Reading Problems? Click here


ഒ.എൽ.സി.മണ്ണയ്കനാട്/ഫിലിം ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< ഒ.എൽ.സി.മണ്ണയ്കനാട്
06:58, 9 സെപ്റ്റംബർ 2018-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- 50008 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

സമയമനുസരിച്ച് നല്ല സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കുട്ടികളെ കാണിച്ച് നിരൂപണങ്ങൾ നടത്തുന്നു.