സഹായം Reading Problems? Click here


എ. യു. പി. എസ്. മലാപ്പറമ്പ്/ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ശാസ്ത്ര മേള ബി.പി.ഒ. ഒാംകാരനാഥന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു
പ്ലാനറ്റോരിയം സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു
പ്ലാനറ്റോരിയം സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു
പ്രവേശനോത്സവം 2016-17
പ്രവേശനോത്സവം 2016-17‍
പ്രവേശനോത്സവം 2016-17
വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി സ്കൂള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച വേളയില്‍
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സ്കൂള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച വേളയില്‍ നിന്ന്
എം.എല്‍.എ. സ്കൂള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു
മേയര്‍ കുട വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു
സൗജന്യ യൂണഫോം വിതരണം
കളക്റ്റര്‍ സ്കൂളില്‍ നടന്ന പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുന്നു
ബോധവത്കരണ ക്ലാസില്‍ നിന്ന്
സൗജന്യ യൂണിഫോം വിതരണം