സഹായം Reading Problems? Click here


എ. കെ.എം. എച്ച്. എച്ച്. എസ് കോട്ടൂർ/ റേഡിയോ പള്ളിക്കൂടം (സ്കൂൾ വാർത്താ ചാനൽ)

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
  • എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 12 മണിക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്തകൾ, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, സ്കൂൾ തല വാർത്തകൾ, നിരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്തി റേഡിയോ പള്ളിക്കൂടം വാർത്തകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു.