സഹായം Reading Problems? Click here


എ. എം .എം. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇടയാറന്മുള/HS

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം

മലയാളം

ക്രമ നമ്പർ പേര് വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത ചിത്രം
1 അഞ്ജലി ദേവി എസ്സ് MA BEd


2 ബിന്ദു കെ ഫിലിപ്പ് MA BEd
3 സന്ധ്യ ജി നായർ BA BEd

ഇംഗ്ലീഷ്

ക്രമ നമ്പർ പേര് വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത ചിത്രം
1 ഡോളി തോമസ്സ് BA BEd
2 ലക്ഷമി പ്രകാശ് BA BEd

ഹിന്ദി


ക്രമ നമ്പർ പേര് വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത ചിത്രം
1 അനില സാമുവൽ കെ MA BEd


2 ലിനു കെ വറുഗീസ് MA BEd

സോഷ്യൽ സയൻസ്


ക്രമ നമ്പർ പേര് വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത ചിത്രം
1 ജെബി തോമസ്സ് MA BEd


2 എബി മാത്യു ജോക്കബ് BA BEd


ഫിസിക്കൽ സയൻസ്


ക്രമ നമ്പർ പേര് വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത ചിത്രം
1 ഷീന മാത്യു MSc MEd


2 റിൻസു സൂസൻ ജോർജ് MSc BEd SET

നാച്ചുറൽ സയൻസ്


ക്രമ നമ്പർ പേര് വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത ചിത്രം
1 ആഷ പി മാത്യു BSc MA BEd
2 മേരി സാമുവൽ BSc BEd

മാത്തമാറ്റിക്സ്


ക്രമ നമ്പർ പേര് വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത ചിത്രം
1 അനീഷ് ബഞ്ചമിൻ BSc BEd
2 റ്റിസി തോമസ്സ് MSc BEd SET

ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ

ക്രമ നമ്പർ പേര് വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത ചിത്രം
1 അജിത്ത് എബ്രഹാം പി PEd

ആർട്ട്എഡ്യൂക്കേഷൻ

ക്രമ നമ്പർ പേര് വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത ചിത്രം
1 അജിത്ത് കുമാർ റ്റി.സി ഗാനബൂഷണം


അനദ്ധ്യാപകർ

4 പേർ ഉണ്ട്

ക്ലാർക്ക്

ക്രമ നമ്പർ പേര് വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത ചിത്രം
1 എബിൻ സ്‌കറിയ തോമസ് MCom


ഓഫീസ് സഹായകർ

ക്രമ നമ്പർ പേര് ചിത്രം
1 ജോർജ് സ്‌കറിയ


2 മത്തായി മാത്യു
3 തോമസ് ജോർജ്