സഹായം Reading Problems? Click here


എ. എം .എം. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇടയാറന്മുള/സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്സ്കൗട്ട്സ് &ഗൈഡ്സ്

കുട്ടികളിൽ ദേശസ്നേഹവും, സഹോദര സ്നേഹവും ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം,. ഹയർ സെക്കന്ററി തലത്തിൽ പ്രത്യക യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.ഇപ്പോൾ ശ്രീ വർഗീസ് മാത്യു തരകനും ശ്രീമതി ലീന മേരി ഈശോയും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നു .

നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകർ

ക്രമ നമ്പർ പേര് വർഷം പടം
1 ശ്രീമതി ഗായത്രി ദേവി എസ്
2
3 ശ്രീ വർഗീസ് മാത്യു തരകൻ
4 ശ്രീമതി ലീന മേരി ഈശോ

സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ശാസ്ത്രമേള സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ് സ്റ്റാൾ
സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ
സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ
സ്കൗtട്ട് & ഗൈഡ്സ് (ജൂൺ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം....
സ്കൗtട്ട് & ഗൈഡ്സ് (ജൂൺ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം....
സ്കൗtട്ട് & ഗൈഡ്സ് (ജൂൺ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം....
സ്കൗtട്ട് & ഗൈഡ്സ് (ജൂൺ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം....
സ്കൗtട്ട് & ഗൈഡ്സ് (ജൂൺ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം....