സഹായം Reading Problems? Click here


എ. എം .എം. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇടയാറന്മുള/പഠന യാത്ര

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പഠനയാത്ര

പഠനയാത്ര ചിത്രങ്ങൾ 2017-18

എസ് എസ് എൽ സി 2018-19 വിനോദ യാത്ര

ഈ വർഷത്തത്തെ 10 ക്ലാസ് കുട്ടികളുടെ വിനോദയാത്ര ഊട്ടി ,മലമ്പുഴ തൂങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ 02 /12 /2018 മുതൽ 04 /12 /2018 വരെയുള്ള 3 ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നു.

എസ് എസ് എൽ സി 2018  വിനോദ യാത്ര
വിനോദയാത്ര
വിനോദയാത്ര
വിനോദയാത്ര
വിനോദയാത്ര
വിനോദയാത്ര
വിനോദയാത്ര
വിനോദയാത്ര
വിനോദയാത്ര
വിനോദയാത്ര
വിനോദയാത്ര
വിനോദയാത്ര
വിനോദയാത്ര


അദ്ധ്യാപക വിനോദ യാത്ര