സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ. വി. എച്ച്.എസ്. പോത്തൻകോട്( Lekshmi Vilasom High School)/സ്റ്റൂഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഈ സ്കൂളിലെ 40 ഓളം കുട്ടികളാണ് ഓരോ വർഷവും എസ് പി സി യിൽ അംഗങ്ങളാകുന്നത് . 2014 -ൽ ഇവിടെ എസ് പി സി യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു . ഇവരിൽ സാമൂഹിക ബോധം, അച്ചടക്കം, ക്രമ സമാധാന നിയമ ബോധം തുടങ്ങിയവ വളർത്തുവാനും കൂടാതെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ധാരാളം കുട്ടികൾക്ക് ഫുൾ എ+ കിട്ടുവാനും ഉപരി പഠനത്തിന് അർഹത നേടുവാനും ഈ പദ്ധതി സഹായകമാകുന്നുണ്ട് .

   ഈ കുട്ടികളുടെ സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ  വളരെ മതിപ്പുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് . പോത്തൻകോട്  പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇൻസ്‌പെക്ടർ ആയ ശ്രീ . ഷാജി  സാറിന്റെ  ആത്മാർത്ഥമായ  സഹായവും പിന്തുണയും ഈ പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിന് കാരണമായി ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

സേവന തല്പരരായ ഒരു കൂട്ടം നല്ല വിദ്യാർഥികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് എസ് പി സി പദ്ധതി വളരെയേറെ സഹായകമാകുന്നുണ്ട് . ഈ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരായ ശ്രീ. നിസാറുദീൻ S P C യുടെ CPO യും ശ്രീമതി വീണ ACPO യും ആയി ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നു.