സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ. വി. എച്ച്.എസ്. പോത്തൻകോട്( Lekshmi Vilasom High School)/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

എൽ വി എച്ച് എസ് ലെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സിൽ 40 അംഗങ്ങളാണുള്ളത് . ശ്രീമതി പ്രിയ പി , ശ്രീമതി ദിവ്യ കെ ഐ എന്നി അധ്യാപികമാർക്കാണ് ഇതിന്റെ ചുമതല. ഇതിൻെറ പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട് . കൃത്യമായ ക്ലാസ്സുകൾക്കുപരി നല്ല രീതിയിൽ പരിശീലനവും നൽകി വരുന്നു. കുട്ടികളിൽ പഠനത്തോടൊപ്പം IT അധിഷ്തിത ബോധവത്കരണവും നടത്താറുണ്ട് . ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളുടെ അതിപ്രസരത്തിൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടത്തിനു നല്ല കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും മറ്റുള്ളവരിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് അവബോധം ഉണ്ടാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു എന്നത് സന്തോഷകരമായ വസ്തുതയാണ്.

എൽ. വി. എച്ച്.എസ്. പോത്തൻകോട്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്

43018 - ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്
സ്കൂൾ കോഡ് 43018
യൂണിറ്റ് നമ്പർ 43018
അധ്യയനവർഷം 2018-2019
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 40
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല തിരുവനന്തപുരം
റവന്യൂ ജില്ല തിരുവനന്തപുരം
ഉപജില്ല കണിയാപുരം
ലീഡർ അമിത എസ്
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ പവിത്ര
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 {{{കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1}}}
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 {{{കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2}}}
05/ 09/ 2019 ന് Sheebasunilraj
ഈ താളിൽ അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തി
ഈ ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റിന്റെ ഗ്രേഡ് : 6 / 10 ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നു
6/10 stars


സംസ്ഥാനത്ത് ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് ക്ലബ്ബ് രൂപവത്കരിച്ച വർഷം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലും അത് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. 2018 ജനുവരിമാസം എട്ടാം തരത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽനിന്നും ഒരു പ്രവേശനപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഉള്ളടക്കം

  1 ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
  2 പ്രവർത്തനങ്ങൾ
    2.1 ഹൈടെക് ക്ലാസ്സ് ഏകദിന പരിശീലനം
    2.2 ആനിമേഷൻ സിനിമാനിർമ്മാണ പരിശീലനം
    2.3 സമഗ്ര വിഭവ പോർട്ടൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം
    2.4 തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിതരണം
    2.5 ലൈബ്രറി ഡിജിറ്റൽ കാറ്റലോഗ് നിർമ്മാണം
    2.6 സ്കൂൾ തല ഏകദിന പരിശീലന ക്യാമ്പ്


ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ ക്രമനമ്പർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അംഗത്തിന്റെ പേര് ക്ലാസ് ഫോട്ടോ


ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019

ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം2019

ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം2019
ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം2019
ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം2019