സഹായം Reading Problems? Click here


"എൽ. പി. എസ്. പാറൻകോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/മാവ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 8: വരി 8:
 
കിളികൾക്കെല്ലാം വീടായ് നിൽക്കും
 
കിളികൾക്കെല്ലാം വീടായ് നിൽക്കും
 
മനുഷ്യർക്കെല്ലാം തണലായ് നിൽക്കും
 
മനുഷ്യർക്കെല്ലാം തണലായ് നിൽക്കും
കുട്ടികളായ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മാമ്പഴം നൽകും മാവുമരo
+
കുട്ടികളായ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മാമ്പഴം നൽകും മാവുമരം
 
ഞങ്ങളുടെ നല്ല മാവുമരം
 
ഞങ്ങളുടെ നല്ല മാവുമരം
 
ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ മാവുമരം
 
ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ മാവുമരം
             
+
</poem> </center>
 
 
</poem> </center>
 
 
{{BoxBottom1
 
{{BoxBottom1
 
| പേര്= ആർദ്രഹരി
 
| പേര്= ആർദ്രഹരി

03:23, 3 മേയ് 2020-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

മാവ്

മാനംമുട്ടെ ഉയരത്തിൽ
നിൽക്കുന്നൊരു മാവുമരം
കിളികൾക്കെല്ലാം വീടായ് നിൽക്കും
മനുഷ്യർക്കെല്ലാം തണലായ് നിൽക്കും
കുട്ടികളായ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മാമ്പഴം നൽകും മാവുമരം
ഞങ്ങളുടെ നല്ല മാവുമരം
ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ മാവുമരം

ആർദ്രഹരി
3 എ എൽ.പി.എസ് പാറങ്കോട്
വെളിയം ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Nixon C. K. തീയ്യതി: 03/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത