സഹായം Reading Problems? Click here


"എച്ച്. എസ്. എസ് ചളവറ/സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

  • (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 16:03, 30 ജൂലൈ 201820045 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ). . (321 ബൈറ്റുകൾ) (+321). . ('ഓരോ ക്ലാസിൽ നിന്നും 10 അംഗങ്ങളെ ഉൾപെടുത്തി സയൻ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
"https://schoolwiki.in/എച്ച്._എസ്._എസ്_ചളവറ/സയൻസ്_ക്ലബ്ബ്-17" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്