സഹായം Reading Problems? Click here


എം.ഇ.എസ്.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരിമ്പിളിയം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< എം.ഇ.എസ്.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരിമ്പിളിയം‎ | അക്ഷരവൃക്ഷം
06:53, 23 ഏപ്രിൽ 2020-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- MT 1206 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)
ശുചിത്വം

അടിച്ചുതളി ആചാരമോടന്നു
നമ്മൾ തൻ പൂർവികർ കാട്ടിയ
മഹത്വം വീണ്ടെടുത്തീടണം നമ്മളീ
നാടിനെ മാലിന്യ മുക്ത മാക്കീടാൻ
വൃത്തിയും ശുദ്ധിയും വ്രതനിഷ്ഠയും
മർത്യകുലത്തിന്നു മാത്രമായല്ല
മണ്ണിനു മണ്ണോടു ചേരുന്നതു മാത്രം
മണ്ണിലടക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കുക.

റിന്യ ടി പി
8 H എം.ഇ.എസ്.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരിമ്പിളിയം, മലപ്പുറം, മലപ്പുറം
മലപ്പുറം ഉപജില്ല
മലപ്പുറം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - MT_1206 തീയ്യതി: 23/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത