സഹായം Reading Problems? Click here


എം.ഇ.എസ്.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരിമ്പിളിയം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഒരു പരിസ്ഥിതിക്കവിത

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< എം.ഇ.എസ്.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരിമ്പിളിയം‎ | അക്ഷരവൃക്ഷം
06:53, 23 ഏപ്രിൽ 2020-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- MT 1206 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)
ഒരു പരിസ്ഥിതിക്കവിത

കാവും, കുളങ്ങളും, കായലോളങ്ങൾ
തൻ കാതിൽ ചിലമ്പുന്ന
കാറ്റും കാടുകൾക്കുള്ളിലെ
സസ്യവൈവിധ്യവും ഭൂതകാലത്തിന്റെ
സാക്ഷ്യം അമ്മയാം വിശ്വപ്രകൃതി
നമ്മൾക്കു തന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം
നന്ദിയില്ലാതെ തിരസ്കരിച്ചു നമ്മൾ
നന്മ മനസിലില്ലാത്തോർ.

റിന്യ ടി പി
8 H എം.ഇ.എസ്.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരിമ്പിളിയം, മലപ്പുറം, കുറ്റിപ്പുറം
കുറ്റിപ്പുറം ഉപജില്ല
മലപ്പുറം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - MT_1206 തീയ്യതി: 23/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത