"ഉപയോക്താവ്:Sachingnair/ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്കൂളുകളുടെ പട്ടിക" എന്ന താളിന്റെ വിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ

പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട തലക്കെട്ട്ഉപയോക്താവ്:Sachingnair/ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്കൂളുകളുടെ പട്ടിക
സ്വതേയുള്ള ക്രമപ്പെടുത്തൽ ചാവിSachingnair/ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്കൂളുകളുടെ പട്ടിക
താളിന്റെ നീളം (ബൈറ്റിൽ)2,870
നാമമേഖലഉപയോക്താവ്
താളിന്റെ ഐ.ഡി.351513
താളിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഭാഷml - മലയാളം
താളിന്റെ ഉള്ളടക്ക രീതിവിക്കിഎഴുത്ത്
ഉപയോക്തൃ ഐ.ഡി.30576
റോബോട്ടുകളുടെ സൂചികാവത്കരണംഅനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു
ഈ താളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവിടലുകളുടെ എണ്ണം0
ഈ താളിന്റെ ഉപതാളുകൾ0 (0 തിരിച്ചുവിടലുകൾ; തിരിച്ചുവിടലല്ലാത്ത 0)

സംരക്ഷണം

തിരുത്തുകഎല്ലാ ഉപയോക്താക്കളെയും അനുവദിക്കുക (അനിശ്ചിത കാലം)
തലക്കെട്ട് മാറ്റുകഎല്ലാ ഉപയോക്താക്കളെയും അനുവദിക്കുക (അനിശ്ചിത കാലം)
ഈ താളിന്റെ സംരക്ഷണ രേഖ കാണുക.

തിരുത്തുകളുടെ നാൾവഴി

താൾ തുടങ്ങിയയാൾSachingnair (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
താൾ നിർമ്മിച്ച ദിവസം08:55, 2 ഡിസംബർ 2020
ഏറ്റവും പുതിയ രചയിതാവ്Sachingnair (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
അവസാനത്തെ തിരുത്ത് നടന്ന ദിവസം13:33, 3 ഡിസംബർ 2020
മൊത്തം തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം27
ആകെ വ്യത്യസ്തരചയിതാക്കളുടെ എണ്ണം1
സമീപകാലത്തെ തിരുത്തുകൾ (കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം, 364 ദിവസം, 43 മിനിറ്റ് ഒപ്പം 12 സെക്കന്റ് കാലയളവിനുള്ളിൽ)27
സമീപകാലത്തെ വ്യത്യസ്തരചയിതാക്കളുടെ എണ്ണം1