സഹായം Reading Problems? Click here


ഉപയോക്താവ്:New user message

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

പുതിയ ഉപയോക്താക്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്വാഗതസംഘം താളാണിത്. പുതിയ ഉപയോക്താക്കളുടെ സംശയങ്ങൾ ഈ താളിന്റെ സംവാദം താളിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.

യൂസർമാർ അവരവരുടെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മാത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യുക

സ്‌കൂളിന്റെ ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് പ്രധാനതാളിൽ വരുന്നില്ലലോ?എങ്ങിനെ അത് ചെയ്‌യാൻ പറ്റും --ജി എൽ പി എസ് ഈസ്റ്റ് ചാലക്കുടി--

വിജയൻ മാഷിനു വിളിച്ചാൽ എല്ലാം ശരിയാകും

"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:New_user_message&oldid=442288" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്