സഹായം Reading Problems? Click here


ഉദ്ഘാടനവും ഓട്ടൻതുള്ളൽ സോദോഹരണ പ്രഭാഷണവും

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
06:36, 26 സെപ്റ്റംബർ 2017-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Visbot (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

വിദ്യാരംഗം ഉദ്ഘാടനവും ഓട്ടൻതുള്ളൽ സോദോഹരണ പ്രഭാഷണവും

alt text
alt text
alt text
alt text