സഹായം Reading Problems? Click here


"ഇ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 1: വരി 1:
<font size=6 color=blue>ഇ</font><br/><br/><font size=4>ഇട്ടി = ചെമ്മീന്‍<br/>ഇട്ട്നോ = ഇട്ടിരുന്നോ<br/>ഇപ്പ്യാ = ഇവര്‍<br/>ഇപ്പ്യക്ക് = ഇവര്‍ക്ക്<br/>ഇമ്മിണി = കുറച്ച്<br/>ഇങ്ങോട്ട് = ഇവിടേക്ക്<br/>ഇപ്പോ = ഇപ്പോള്‍</font>
+
<font size=6 color=blue>ഇ</font><br/><br/><font size=4>ഇട്ടി = ചെമ്മീന്‍<br/>ഇട്ടിക = ഇഷ്ടിക<br/>ഇട്ട്നോ = ഇട്ടിരുന്നോ<br/>ഇപ്പ്യാ = ഇവര്‍<br/>ഇപ്പ്യക്ക് = ഇവര്‍ക്ക്<br/>ഇമ്മിണി = കുറച്ച്<br/>ഇങ്ങോട്ട് = ഇവിടേക്ക്<br/>ഇപ്പോ = ഇപ്പോള്‍</font>

13:44, 24 നവംബർ 2010-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപംഇട്ടി = ചെമ്മീന്‍
ഇട്ടിക = ഇഷ്ടിക
ഇട്ട്നോ = ഇട്ടിരുന്നോ
ഇപ്പ്യാ = ഇവര്‍
ഇപ്പ്യക്ക് = ഇവര്‍ക്ക്
ഇമ്മിണി = കുറച്ച്
ഇങ്ങോട്ട് = ഇവിടേക്ക്
ഇപ്പോ = ഇപ്പോള്‍

"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഇ&oldid=104551" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്