സഹായം Reading Problems? Click here


"ഇത്തിത്താനം എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ്, മലകുന്നം, ചങ്ങനാശ്ശേരി./ഗ്രന്ഥശാല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
('ഇത്തിത്താനം എച്ച് എസ് എസിൽ 1500ൽ പരം പുസ്തകങ്ങൾ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
 
വരി 1: വരി 1:
 
ഇത്തിത്താനം എച്ച് എസ് എസിൽ 1500ൽ പരം പുസ്തകങ്ങൾ ഉളള ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയുണ്ട്.
 
ഇത്തിത്താനം എച്ച് എസ് എസിൽ 1500ൽ പരം പുസ്തകങ്ങൾ ഉളള ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയുണ്ട്.
 +
കുട്ടികൾ  ഈ ഗ്രന്ഥശാല പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.ഫ്രീ പീരിയഡുകളിൽ പോയി പത്രങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കുകയും പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ അദ്ധ്യാപകരുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു.

09:08, 26 ജൂലൈ 2019 -ൽ നിലവിലുള്ള രൂപം

ഇത്തിത്താനം എച്ച് എസ് എസിൽ 1500ൽ പരം പുസ്തകങ്ങൾ ഉളള ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയുണ്ട്. കുട്ടികൾ ഈ ഗ്രന്ഥശാല പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.ഫ്രീ പീരിയഡുകളിൽ പോയി പത്രങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കുകയും പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ അദ്ധ്യാപകരുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു.