സഹായം Reading Problems? Click here


"അക്ഷരവൃക്ഷം/കോഴിക്കോട്/ബാലുശ്ശേരി ഉപജില്ല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(ചെ.) ("അക്ഷരവൃക്ഷം/കോഴിക്കോട്/ബാലുശ്ശേരി ഉപജില്ല" സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ([തിരുത്തുക=സിസോപ്പുകള...)
 
(വ്യത്യാസം ഇല്ല)

04:36, 22 മേയ് 2020 -ൽ നിലവിലുള്ള രൂപം

Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷംബാലുശ്ശേരി ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 എ എം യു പി എസ് പുന്നശ്ശേരി അതിജീവനം
2 എ എൽ പി എസ് രാമല്ലൂർ ഒരു അതിജീവനത്തിൻെറ കഥ
3 എ യു പി എസ് പി സി പാലം -കൊറോണ-
4 എ യു പി എസ് പി സി പാലം അപ്പുവിന്റെ വേനലവധിക്കാലം
5 എ യു പി എസ് പി സി പാലം അമ്മ തന്ന അറിവ്
6 എ യു പി എസ് പി സി പാലം അമ്മുവിന്റെ അമ്മ
7 എ യു പി എസ് പി സി പാലം അമ്മുവിന്റെ കഥ
8 എ യു പി എസ് പി സി പാലം അവസാന താക്കീത്
9 എ യു പി എസ് പി സി പാലം ഉപ്പൂപ്പ പറഞ്ഞ കഥ
10 എ യു പി എസ് പി സി പാലം ഒരു അറിവ് കഥ
11 എ യു പി എസ് പി സി പാലം ഒരു വേനലവധിക്കാലം
12 എ യു പി എസ് പി സി പാലം കുട്ടികളുടെ പൂന്തോട്ടം
13 എ യു പി എസ് പി സി പാലം കൊറോണ എന്ന കോവിഡ് - 19
14 എ യു പി എസ് പി സി പാലം കൊറോണ പറഞ്ഞത്
15 എ യു പി എസ് പി സി പാലം കൊറോണക്കാല അനുഭവക്കുറിപ്പ്
16 എ യു പി എസ് പി സി പാലം കൊറോണയെന്ന മഹാമാരി
17 എ യു പി എസ് പി സി പാലം നമുക്ക് ചുറ്റും
18 എ യു പി എസ് പി സി പാലം നല്ലതു പറഞ്ഞാൽ
19 എ യു പി എസ് പി സി പാലം മാളവികയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്
20 എ യു പി എസ് പി സി പാലം രോഗം മാറിയ വഴി
21 എ യു പി എസ് പി സി പാലം ലേഡീബേർഡ്
22 എ യു പി എസ് പി സി പാലം ശുചിത്വം അറിവു നൽകും
23 എ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായി കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
24 എ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായി ശുചിത്വം
25 എ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായി *കൊറോണ ഒരോർമ്മ*
26 എ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായി രോഗം തളർത്തിയ ലോകം
27 എ.യു.പി.എസ് മുണ്ടക്കര ഈ കാലവും കടന്നു പോകും
28 എ.യു.പി.എസ് മുണ്ടക്കര കമല ടീച്ചറുടെ ശുചിത്വ ക്ലാസ്
29 എ.യു.പി.എസ് മുണ്ടക്കര കൊറോണ വൈറസിൻറ ആത്മകഥ
30 എ.യു.പി.എസ് മുണ്ടക്കര പ്രകൃതിയെ തൊട്ടറിഞ്ഞ്
31 ഐ.പി.സി. എ.എം. എൽ.പി. സ്കൂൾ സ്വപ്ന ലോകം
32 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ പൂന്തോട്ടത്തിലെ കൂട്ടുകാർ
33 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ ലോക്ക്ഡൗൺ കാഴ്ചകൾ
34 ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് ശിവപുരം അവർക്ക് മാപ്പില്ല
35 ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് ശിവപുരം രാക്കിനാവ്
36 ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് ശിവപുരം വിചിത്രമായ പ്രകൃതി
37 ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് ശിവപുരം വേർപാട്
38 ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് ശിവപുരം സ്നേഹത്തിനായ്
39 നന്മണ്ട എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് രാജ്യസ്നേഹിയായ സൈന്യാധിപൻ
40 പി ടി എം യു പി എസ് പള്ളിയോത്ത് അതിജീവനം
41 പി ടി എം യു പി എസ് പള്ളിയോത്ത് രോഗപ്രതിരോധം
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 എ എം യു പി എസ് പുന്നശ്ശേരി നമ്മൾ
2 എ എം യു പി എസ് പുന്നശ്ശേരി നേരം
3 എ എം യു പി എസ് പുന്നശ്ശേരി പരിസ്ഥിതി
4 എ എൽ പി എസ് ബാലബോധിനി പ്രതീക്ഷ
5 എ എൽ പി എസ് ബാലബോധിനി ശുചിത്വശീലങ്ങൾ നാടിന്റെ രക്ഷ
6 എ എൽ പി എസ് രാമല്ലൂർ മറവി
7 എ യു പി എസ് ചീക്കിലോട് ഭയക്കില്ല നാം ഈ ഭീഷണിയെ
8 എ യു പി എസ് പി സി പാലം What you can do
9 എ യു പി എസ് പി സി പാലം അതിജീവനം
10 എ യു പി എസ് പി സി പാലം അമ്മയാം ഭൂമി
11 എ യു പി എസ് പി സി പാലം അരുത്
12 എ യു പി എസ് പി സി പാലം ഇത്തിരി കുഞ്ഞാ പോ പൊ.....
13 എ യു പി എസ് പി സി പാലം കൃതജ്ഞത
14 എ യു പി എസ് പി സി പാലം കൊറോണ
15 എ യു പി എസ് പി സി പാലം കൊറോണ പാഠങ്ങൾ
16 എ യു പി എസ് പി സി പാലം കൊറോണക്കാലം
17 എ യു പി എസ് പി സി പാലം കൊറോണയെ തകർക്കാം
18 എ യു പി എസ് പി സി പാലം കൊറോണയ്ക്കെതിരെ ഒരുമയോടെ
19 എ യു പി എസ് പി സി പാലം കോവിഡ്കാലം
20 എ യു പി എസ് പി സി പാലം പാഠം-1 : കൊറോണക്കാലം
21 എ യു പി എസ് പി സി പാലം പ്രകൃതിയാം അമ്മ
22 എ യു പി എസ് പി സി പാലം പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും
23 എ യു പി എസ് പി സി പാലം പ്രകൃതിയുടെ വികൃതികൾ
24 എ യു പി എസ് പി സി പാലം മധുവിന് ശേഷം
25 എ യു പി എസ് പി സി പാലം മഹാമാരിയായ കൊറോണ
26 എ യു പി എസ് പി സി പാലം ലോക്ക് ഡൗൺ
27 എ യു പി എസ് പി സി പാലം വ്യക്തി ശുചിത്വം
28 എ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായി THE SUN SMILIMG
29 എ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായി എൻ നോവ്
30 എ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായി *എൻ നോവ്*
31 എ.യു.പി.എസ് മുണ്ടക്കര അങ്ങനെ ഒരു കൊറോണക്കാലത്ത്
32 എ.യു.പി.എസ് മുണ്ടക്കര എന്താണ് പ്രകൃതി
33 എ.യു.പി.എസ് മുണ്ടക്കര കൊറോണക്കാലം
34 എ.യു.പി.എസ് മുണ്ടക്കര നന്മ
35 എൻ എം എം എ യു പി എസ് നാറാത്ത് എന്നും പ്രതീക്ഷ എന്നും ജാഗ്രത
36 എൻ എം എം എ യു പി എസ് നാറാത്ത് ഒന്നിച്ചൊന്നായി
37 എൻ എം എം എ യു പി എസ് നാറാത്ത് കൊറോണ
38 എൻ എം എം എ യു പി എസ് നാറാത്ത് കൊറോണക്കാലം
39 എൻ എം എം എ യു പി എസ് നാറാത്ത് കോവിഡ്
40 എൻ എം എം എ യു പി എസ് നാറാത്ത് ഗോ കൊറോണ
41 എൻ എം എം എ യു പി എസ് നാറാത്ത് ജാഗ്രത
42 എൻ എം എം എ യു പി എസ് നാറാത്ത് തുരത്തിടാം
43 എൻ എം എം എ യു പി എസ് നാറാത്ത് മഹാമാരി
44 ഐ.പി.സി. എ.എം. എൽ.പി. സ്കൂൾ രോഗ പ്രതിരോധം (കവിത)
45 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ അമ്മ
46 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ ആശ്രയം
47 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ കൊറോണ
48 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ നാടിനെ രക്ഷിക്കാം
49 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ ലോകമേ തറവാട്
50 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ കൊറോണക്കാലം
51 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ പാഠം ഒന്ന് - കൊറോണ
52 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ മനോഹരമായ ഭൂമി
53 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ ലോക്ക്ഡൗൺകാലത്തെ ജയം
54 ജി യു പി എസ് ഉണ്ണികുളം അതിജീവനം
55 ജി യു പി എസ് ഉണ്ണികുളം ചൈന വൈറസ്
56 ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് ശിവപുരം അതിജീവനം
57 ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് ശിവപുരം പെയ്തൊഴിയാത്ത മഹാമാരി
58 ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് ശിവപുരം ലോക്ക്ഡൗൺ
59 നന്മണ്ട എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് എന്റെ വിദ്യാലയം
60 പാവണ്ടൂർ എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് covid -19
61 പാവണ്ടൂർ എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കൊറോണക്കാലം
62 പി ടി എം യു പി എസ് പള്ളിയോത്ത് കാത്തിരിപ്പ്
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനങ്ങളുടെ പേര്
1 എ എൽ പി എസ് രാമല്ലൂർ എന്താണ് രോഗപ്രതിരോധം
2 എ യു പി എസ് പി സി പാലം കൊറോണ'
3 എ യു പി എസ് പി സി പാലം - അതിജീവനം -
4 എ യു പി എസ് പി സി പാലം Corona
5 എ യു പി എസ് പി സി പാലം Covid-19
6 എ യു പി എസ് പി സി പാലം Environment
7 എ യു പി എസ് പി സി പാലം Gift of God
8 എ യു പി എസ് പി സി പാലം Importance of hygiene
9 എ യു പി എസ് പി സി പാലം ഒന്നിക്കാം പ്രതിരോധിക്കാം
10 എ യു പി എസ് പി സി പാലം ഒരു വൈറസിന്റെ വിളയാട്ടം
11 എ യു പി എസ് പി സി പാലം കൊറോണയെ തോൽപ്പിക്കാം
12 എ യു പി എസ് പി സി പാലം കോവിഡ് - നിയന്ത്രണത്തോടൊപ്പം ഗവേഷണവും
13 എ യു പി എസ് പി സി പാലം കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി
14 എ യു പി എസ് പി സി പാലം നല്ല നാളേക്കായി
15 എ യു പി എസ് പി സി പാലം പരിസ്ഥിതി, ശുചിത്വം
16 എ യു പി എസ് പി സി പാലം പരിസ്ഥിതി, ശുചിത്വം, രോഗ പ്രതിരോധം
17 എ യു പി എസ് പി സി പാലം പാലിക്കാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ അകറ്റാം വൈറസിനെ
18 എ യു പി എസ് പി സി പാലം പൊരുതാം..... തുരത്താം ....
19 എ യു പി എസ് പി സി പാലം പ്രകൃതി
20 എ യു പി എസ് പി സി പാലം രോഗ പ്രതിരോധം
21 എ യു പി എസ് പി സി പാലം ശുചിത്വ ചിന്തകൾ
22 എ യു പി എസ് പി സി പാലം ശുചിത്വം
23 എ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായി Environment
24 എ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായി പ്രകൃതി
25 എ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായി *കൊറോണ സമയത്ത് പ്രകൃതിക്ക് ഉണ്ടായ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ*
26 എ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായി *തുരത്തിടാം നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി പകർച്ചവ്യാധികളെ*
27 എ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായി Environment
28 എ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായി അകറ്റി നിർത്താം രോഗത്തെ
29 എ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായി കൊറോണ
30 എ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായി കൊറോണ വൈറസ്
31 എ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായി ജാഗ്രത പാലിക്കുക
32 എ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായി പരിസ്ഥിതിയും കൊറോണയും
33 എ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായി വീട്ടിലിരിക്*കൂ ലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കൂ
34 എ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായി വീട്ടിലിരിക്കൂ ലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കൂ
35 എ.യു.പി.എസ് മുണ്ടക്കര കടൽകടന്ന് കോവിഡ്
36 എ.യു.പി.എസ് മുണ്ടക്കര ശുചിത്വ സുന്ദര ലോകം, വർണ സുന്ദര ലോകം
37 എ.യു.പി.എസ് മുണ്ടക്കര ശുചിത്വം കേരളത്തിൽ
38 എൻ എം എം എ യു പി എസ് നാറാത്ത് അതിജീവനം
39 എൻ എം എം എ യു പി എസ് നാറാത്ത് പ്രതിരോധമാണ് ലോക്ഡൗൺ
40 എൻ എം എം എ യു പി എസ് നാറാത്ത് ശുചിത്വത്തിലൂടെ
41 ഐ.പി.സി. എ.എം. എൽ.പി. സ്കൂൾ ആരോഗ്യമുള്ള ജീവിതം
42 ഐ.പി.സി. എ.എം. എൽ.പി. സ്കൂൾ ഒരുമിക്കാം നന്മക്കായി
43 ഐ.പി.സി. എ.എം. എൽ.പി. സ്കൂൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
44 ഐ.പി.സി. എ.എം. എൽ.പി. സ്കൂൾ രോഗ പ്രതിരോധം
45 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ അഹങ്കാരി
46 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ ആകാംക്ഷയുടെയും ആവേശത്തിന്റെയും ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം
47 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ ആരോഗ്യംതന്നെ പ്രധാനം
48 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ ഇങ്ങനെയും ഒരതിജീവനക്കാലം
49 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ കൊറോണക്കാലത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ
50 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ കൊറോണക്കാലത്തെ മാറ്റങ്ങൾ
51 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ നല്ല നാളേക്കായ്
52 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ വീണ്ടും ചില വീട്ടുവിശേഷങ്ങൾ
53 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ കൊറോണ വൈറസ്
54 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ കൊറോണക്കവിത
55 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ പരിസരശുചിത്വം
56 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ ലോക്ക് ഓപ്പൺ
57 ജി എം യു പി എസ് പൂനൂർ വീണ്ടും പഴമയിലേക്ക്...!
58 ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കോക്കല്ലൂർ കോ വിഡ്- 19 ന്റെ അകമ്പടിയോടെ ഒരു അവധിക്കാലം
59 ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് ശിവപുരം കോവി‍ഡ് ലഘുവിവരണം
60 ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് ശിവപുരം പ്രതീക്ഷകൾ ജീവനുറ്റതാകണം
61 ജി.ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് ബാലുശ്ശേരി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നീനു എഴുതുന്ന കത്ത്
62 ജി.ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് ബാലുശ്ശേരി കൊറോണ-പാഠങ്ങൾ
63 ജി.ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് ബാലുശ്ശേരി പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ
64 ജി.ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് ബാലുശ്ശേരി ഷൈലജ ടീച്ചർക്ക് തുറന്ന കത്ത്
65 പാവണ്ടൂർ എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് Break the chain
66 പാവണ്ടൂർ എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് Stay safe Stay home
67 പാവണ്ടൂർ എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കൊറോണയും പ്രതിവിധികളും
68 പാവണ്ടൂർ എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് പരിസ്ഥിതി
69 പാവണ്ടൂർ എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം രോഗപ്രതിരോധം
70 പാവണ്ടൂർ എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് പരിസ്ഥിതിയും ഭൂമിയും