സഹായം Reading Problems? Click here


"അക്ഷരവൃക്ഷം/കോഴിക്കോട്/ചോമ്പാല ഉപജില്ല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(ചെ.) ("അക്ഷരവൃക്ഷം/കോഴിക്കോട്/ചോമ്പാല ഉപജില്ല" സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ([തിരുത്തുക=സിസോപ്പുകളെ മാ...)
 
(വ്യത്യാസം ഇല്ല)

04:36, 22 മേയ് 2020 -ൽ നിലവിലുള്ള രൂപം

Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷംചോമ്പാല ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 കുരിക്കിലാട് യു പി എസ് കൊറോണ നഷ്ടമാക്കിയ സ്വപ്നങ്ങൾ
2 കുരിക്കിലാട് യു പി എസ് കൊറോണക്കാലം
3 കുരിക്കിലാട് യു പി എസ് ഗോപുവിന്റെ കുറ്റബോധം
4 നരിക്കുന്ന് യു പി എസ് ശുചിത്വം കഥ
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 കുരിക്കിലാട് യു പി എസ് കാത്തിരിപ്പ്
2 കുരിക്കിലാട് യു പി എസ് കൊറോണയ്ക്ക് വിട
3 കുരിക്കിലാട് യു പി എസ് ശ‍ുചിത്വം
4 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മടപ്പള്ളി കവിത
5 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മടപ്പള്ളി കവിത
6 നരിക്കുന്ന് യു പി എസ് അതിജീവനം
7 നരിക്കുന്ന് യു പി എസ് അമ്മ
8 നരിക്കുന്ന് യു പി എസ് ഓർമയിലെ വിഷുക്കാലം
9 നരിക്കുന്ന് യു പി എസ് തിരിച്ചറിവ്
10 നരിക്കുന്ന് യു പി എസ് മഴ
11 നരിക്കുന്ന് യു പി എസ് മഹാവ്യാധി
12 നരിക്കുന്ന് യു പി എസ് മൗനം
13 നരിക്കുന്ന് യു പി എസ് രഹസ്യം
14 നരിക്കുന്ന് യു പി എസ് രോഗപ്രതിരോധം
15 നരിക്കുന്ന് യു പി എസ് വിതുമ്പൽ
16 നരിക്കുന്ന് യു പി എസ് വേനൽമഴ
17 നരിക്കുന്ന് യു പി എസ് ശുചിത്വംകവിത
18 പനാടേമ്മൽ എം യു പി എസ് corona
19 പനാടേമ്മൽ എം യു പി എസ് I want to go out
20 പനാടേമ്മൽ എം യു പി എസ് ആധിയും വ്യാധിയും
21 പനാടേമ്മൽ എം യു പി എസ് കോറോണ
22 പനാടേമ്മൽ എം യു പി എസ് ജയിച്ചിടും നാം
23 പുറമേരി എൽ പി എസ് തുരത്താം കൊറോണയെ
24 പുറമേരി എൽ പി എസ് മഴക്കാലം
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനങ്ങളുടെ പേര്
1 എം യു പി എസ് ഓർക്കാട്ടേരി പരിസ്ഥിതി
2 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മടപ്പള്ളി ലേഖനം
3 നരിക്കുന്ന് യു പി എസ് കൊറോണ
4 നരിക്കുന്ന് യു പി എസ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി
5 നരിക്കുന്ന് യു പി എസ് നാടിന്റെ ദൂരിതം
6 നരിക്കുന്ന് യു പി എസ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒരു തിരിച്ച് പോക്ക്
7 നരിക്കുന്ന് യു പി എസ് ശുചിത്വം
8 നരിക്കുന്ന് യു പി എസ് ശുചിത്വം ജീവിത്തിൽ