സഹായം Reading Problems? Click here


"അക്ഷരവൃക്ഷം/കോഴിക്കോട്/ചേവായൂർ ഉപജില്ല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(ചെ.) ("അക്ഷരവൃക്ഷം/കോഴിക്കോട്/ചേവായൂർ ഉപജില്ല" സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ([തിരുത്തുക=സിസോപ്പുകളെ മാ...)
 
(വ്യത്യാസം ഇല്ല)

04:36, 22 മേയ് 2020 -ൽ നിലവിലുള്ള രൂപം

Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷംചേവായൂർ ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ

കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 എ.എം.എൽ.പി.എസ് കണ്ടന്നൂർ കുട്ടയും കലവും
2 എ.എൽ.പി.എസ്. ബദിരൂർ ഭൂമിയിലെ മാലാഖമാർ
3 എ.എൽ.പി.എസ്. ബദിരൂർ ലക്ഷ്യം
4 എ.യു.പി.എസ്.ചോലപ്പുറത്ത് "കൊറോണ"
5 ജനത എ.യു.പി.എസ്. പാലത്ത് വെറുതേ
6 ജി.എം.എൽ.പി.എ.സ്. എലത്തൂർ അമ്മുവിന്റെയും കിട്ടുവിന്റെയും അവധിക്കാലം
7 ജി.എം.എൽ.പി.എ.സ്. എലത്തൂർ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാം
8 ജി.എം.എൽ.പി.എ.സ്. എലത്തൂർ ലോക്ഡൗൺ
9 ജി.എം.യു.പി.എസ്. പുതിയങ്ങാടി ഒരുമയുടെ ഫലം
10 ജി.എൽ.പി.എ.സ്. അന്നശ്ശേരി. അപ്പുവിന് കിട്ടിയ അറിവ്
11 ജി.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി. അണ്ണാറക്കണ്ണനും പൂവാലൻ കിളിയും
12 ജി.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി. കുറുമ്പില്ലാക്കറുമ്പൻ
13 ജി.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി. സഹായം
14 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ The little fish
15 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ കാത്തിരിക്കുന്ന പുഴ
16 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ ദൈവത്തിൻറെ സമ്മാനം
17 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ പ്രകൃതി
18 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ സോപ്പിനെ പേടിയുള്ള രാക്ഷസൻ വൈറസ്
19 സേതു സീതാറാം എ.എൽ.പി.എസ്. അഹങ്കാരം ആപത്ത്
20 സേതു സീതാറാം എ.എൽ.പി.എസ്. കൊറോണയും എന്റെ അവധിക്കാലവും
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 എ.എം.എൽ.പി.എസ് കണ്ടന്നൂർ അടച്ചിട്ട ജാലകം
2 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. കോട്ടാം പറമ്പ ഭീകരനാം കൊറോണ
3 എ.എൽ.പി.എസ്. ഗുരുദേവവിലാസം കുട്ടിക്കുറുമ്പൻ വൈറസേ...
4 എ.എൽ.പി.എസ്. ഗുരുദേവവിലാസം കോവിഡ് 19
5 എ.എൽ.പി.എസ്. ഗുരുദേവവിലാസം നീരുറവ
6 എ.എൽ.പി.എസ്. ബദിരൂർ എന്റെ വിത്ത്
7 എ.എൽ.പി.എസ്. ബദിരൂർ ഓർമ്മകൾ
8 എ.എൽ.പി.എസ്. ബദിരൂർ കൊറോണ
9 എ.എൽ.പി.എസ്. ബദിരൂർ ഭീതി
10 എ.എൽ.പി.എസ്. ബദിരൂർ മയിൽ
11 എ.എൽ.പി.എസ്. ബദിരൂർ വർണ്ണ പൂന്തോട്ടം
12 എ.യു.പി.എസ്. കോട്ടൂളി. കൊറോണ
13 എ.യു.പി.എസ്. കോട്ടൂളി. തത്ത
14 എ.യു.പി.എസ്. കോട്ടൂളി. നെന്മണി
15 എ.യു.പി.എസ്. കോട്ടൂളി. പച്ചതത്ത
എ.യു.പി.എസ്. മാക്കഞ്ചേരി‍‍ എ.യു.പി.എസ്. മാക്കഞ്ചേരി‍‍/കൊറോണ വൈറസ്
16 എ.യു.പി.എസ്.ചോലപ്പുറത്ത് മടിയൻ ചോട്ടു
17 എം. ഐ. എൽ. പി. എസ്. കക്കോടി കോവിഡ്19
18 എം. ഐ. എൽ. പി. എസ്. കക്കോടി ജാഗ്രത
19 എം. ഐ. എൽ. പി. എസ്. കക്കോടി നാടിനെ നടുക്കിയ മഹാമാരി
20 എം. ഐ. എൽ. പി. എസ്. കക്കോടി മഹാമാരി
21 കക്കോടി പഞ്ചായത്ത് എ.യു.പി.എസ് ഒരു വൈറസ്
22 കക്കോടി പഞ്ചായത്ത് എ.യു.പി.എസ് കൊറോണ
23 ജനത എ.യു.പി.എസ്. പാലത്ത് മുഖാവരണം
24 ജി.എം.എൽ.പി.എ.സ്. എലത്തൂർ എന്റെ നാട് കേരളം
25 ജി.എം.എൽ.പി.എ.സ്. എലത്തൂർ ശുചിത്വം
26 ജി.എം.യു.പി.എസ്. പുതിയങ്ങാടി അഭയം തേടുന്ന ഭൂമി
27 ജി.എം.യു.പി.എസ്. പുതിയങ്ങാടി തണൽ മരം
28 ജി.എം.യു.പി.എസ്. പുതിയങ്ങാടി സ്നേഹിക്കാം ..പ്രകൃതിയെ
29 ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കക്കോടി MOTHER NATURE
30 ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കക്കോടി ഇനി ഉണരാം
31 ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കക്കോടി പരിസ്ഥിതിയും രോഗപ്രതിരോധവും
32 ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കക്കോടി സഹനമീ സ്നേഹം
33 ജി.എൽ.പി.എ.സ്. അന്നശ്ശേരി. കൂട്ടിലടച്ച ജീവിതം
34 ജി.ഡബ്ലിയു.എൽ.പി.എസ്. പാലത്ത് കടന്നുപോകും ഈ നാളും
35 ജി.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി. എന്റെ പ്രകൃതി
36 ജി.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി. കളി ബൊമ്മ
37 ജി.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി. കുഞ്ഞാവയും കുഞ്ഞിപ്പാവയും
38 ജി.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി. കോലു മിഠായി
39 ജി.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി. Little Parrot
40 ജി.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി. ഭീകരൻ
41 ജി.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി. വീട്
42 ജെ.ഡി.ടി.ഇസ്ലാം എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കൊറോണക്കാലം
43 ജെ.ഡി.ടി.ഇസ്ലാം എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പ്രകൃതി നാടിന്റെ വരദാനം
44 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ Around Us
45 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ Virus
46 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ ഇനി ഭയം വേണ്ട
47 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ കരുതലോടെ...
48 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ കവിത
49 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ കവിത-1
50 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ കൊറോണ
51 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
52 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ കോവിഡിനെ അടിച്ചോടിക്കാം
53 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി
54 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ ധീരകേരളം
55 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ പുഴയുടെ നൊമ്പരം
56 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ വൈറസ്
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനങ്ങളുടെ പേര്
1 ആർ.എ.കെ.എം.എ.യു.പി.എസ് കോവിഡ്-19
2 ആർ.എ.കെ.എം.എ.യു.പി.എസ് പരിസ്ഥിതി:ഇനിയും നാം ഉണരാതെ വയ്യ
3 എ.എം.എൽ.പി.എസ് കണ്ടന്നൂർ ശുചിത്വവും ആരോഗ്യവും
4 എ.യു.പി.എസ്. കോട്ടൂളി. പ്രതിരോധം
5 എം. ഐ. എൽ. പി. എസ്. കക്കോടി "കേരള൦ കണ്ട ടീച്ചറമ്മ"
6 എം. ഐ. എൽ. പി. എസ്. കക്കോടി കൊറോണക്കൊരു കത്ത്
7 എം. ഐ. എൽ. പി. എസ്. കക്കോടി കൊറോണയെ കുറിച്ച് ...
8 എം. ഐ. എൽ. പി. എസ്. കക്കോടി നമ്മുടെ മാലാഖ
9 എം. ഐ. എൽ. പി. എസ്. കക്കോടി വിഷുക്കണി
10 കക്കോടി പഞ്ചായത്ത് എ.യു.പി.എസ് കോവിഡ്-19
11 കക്കോടി പഞ്ചായത്ത് എ.യു.പി.എസ് ഡയറി
12 ചിൻമയ വിദ്യാലയ ഇ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. തോൽക്കും..കോവിഡ് 19
13 ജി.എം.എൽ.പി.എ.സ്. എലത്തൂർ മനുഷ്യരും പ്രകൃതിയും
14 ജി.എം.എൽ.പി.എ.സ്. എലത്തൂർ രോഗപ്രതിരോധം
15 ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കക്കോടി COVID-19
16 ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കക്കോടി നാം കാണിക്കുന്ന വികൃതികൾ
17 ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കക്കോടി പ്രകൃതി ശുചിത്വം പ്രതിരോധം
18 ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കക്കോടി ശുചിത്വം
19 ജി.എൽ.പി.എ.സ്. അന്നശ്ശേരി. കോവിഡ് 19 നാം അറിയേണ്ടത്
20 ജി.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി. ആരോഗ്യശീലങ്ങൾ
21 ജി.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി. എന്റെ പൂന്തോട്ടം
22 ജി.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി. കോ വിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരി
23 ജി.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി. പാരിസ്ഥിതിക മലിനീകരണവും മനുഷ്യന്റെ പങ്കും
24 ജി.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി. മഹാമാരിക്കെതിരെ കരുതിയിരിക്കാം
25 ജി.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി. ശുചിത്വം
26 ജി.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി. കൊറോണ
27 ജി.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി. നാം വസിക്കുന്ന ഭൂമി
28 ജി.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി. പ്രകൃതി
29 ജി.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി. വരും തലമുറയോട് അനീതി ചെയ്യരുത്
30 ജെ.ഡി.ടി.ഇസ്ലാം എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. Essay on Environmental Pollution
പി.വി.എസ്സ്.എച്ച്. എസ്സ്. എരഞ്ഞിക്കൽ പി.വി.എസ്സ്.എച്ച്. എസ്സ്. എരഞ്ഞിക്കൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം
31 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ Covid 19
32 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ ENVIRONMENT
33 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ HOW DO WE SICK FROM VIRUSES??
34 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ Kerala reports first covid 19 Death
35 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ ആരോഗ്യം-രോഗപ്രതിരോധത്തിലൂടെ
36 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ ഒരു കൊറോണക്കാലം
37 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ കേരളം നശിക്കുകയാണ്
38 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ കൊറോണ എന്ന ഞാൻ !!!
39 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ കൊറോണ കാല ജീവിതാനുഭവം
40 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ കൊറോണ ദിനങ്ങളിലൂടെ
41 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച്
42 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ കോവിഡ് - 19 (കൊറോണ വൈറസ് )
43 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ നമ്മുക്കൊരുമിക്കാം നല്ല നാടിന് വേണ്ടി
44 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ നമ്മുക്കൊരുമിക്കാം നല്ല നാടിന് വേണ്ടി..
45 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ പരിസ്ഥിതി, ശുചിത്വം, രോഗപ്രതിരോധം
46 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ പരിസ്ഥിതി-1
47 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ പരിസ്‌ഥിതി
48 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ ഭയമല്ല ശ്രദ്ധയാണ് അത്യാവശ്യം
49 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ ഭീകരൻ
50 സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ ഭീതിയുടെ കൊറോണാക്കാലം...
51 സേതു സീതാറാം എ.എൽ.പി.എസ്. കൊറോണ അവധിക്കാലം
52 സേതു സീതാറാം എ.എൽ.പി.എസ്. ദുരിതക്കടലും കടന്ന്