സഹായം Reading Problems? Click here

Schoolwiki:തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാലയങ്ങള്‍

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
G.B.H.S.S. CHAVARA

ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചവറ

കൊല്ലം നഗരത്തില്‍ചവറ സബ്ജില്ലയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സ൪ക്കാര്‍ വിദ്യാലയമാണ് ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചവറ.ശതാബാദിയുടെ നിറവില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഈ സ്കൂള്‍ ആദ്യം സംസ്കൃതം സ്കൂളായും പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളായും അറിയപ്പെട്ടു .