സഹായം Reading Problems? Click here

സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

21 ഒക്ടോബർ 2017 08:38 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

21 ഒക്ടോബർ 2017

     08:36  സെന്റ് മേരീസ് ജി എച്ച് എസ് ചൊവ്വന്നൂർ/മറ്റ്ക്ലബ്ബുകൾ-17‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+140). . [24071‎ (3×)]
      08:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+5). . 24071 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (a)
      08:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+105). . 24071 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (a)
      08:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+30). . 24071 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (a)
(പു.)(ചെ.)   08:36  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:ഗവ ; യു പി സ്കൂൾ വെളിയനാട്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+369). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     08:36  (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ). . [Jobin Johnson‎; ഗവ ; യു പി സ്കൂൾ വെളിയനാട്‎]
      08:36 . . ഗവ ; യു പി സ്കൂൾ വെളിയനാട് (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      07:52 . . Jobin Johnson (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     08:24  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [41006‎; 14307‎; Kannans‎; 25072GHSK‎; 32057‎ (2×); 26501‎ (2×); 24071‎ (4×)]
      08:24 . . 24071 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Cit.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      08:24 . . 24071 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Bit.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      08:22 . . 24071 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Ait.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      08:16 . . 26501 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ഞാറ് നടീൽ ഉൽസവം.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      08:15 . . 26501 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ഞാറ് നടീൽ ഉൽസവം 2.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(മുളന്തുരുത്തി പഞ്ചായത്തി൯റെയും കൃഷി ഭവ൯റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികളിൽ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് അ...)
      07:54 . . 25072GHSK (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:10243 1662759520629794 9173214661448248423 n.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      07:40 . . 14307 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Adithy.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(school photo)
      07:26 . . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:39035kuttykoottam trng1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(2017 ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന കുട്ടിക്കൂട്ടം പരിശീലനം)
      07:15 . . 24071 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24071 KU2.resized.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      07:10 . . 32057 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:32057 on1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      07:09 . . 32057 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:32057on2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      07:08 . . 41006 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:41006 kuttikkoottam.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     08:15  സെന്റ് തോമസ് യു പി എസ് മുള്ളൻകൊല്ലി‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,190). . [15366‎ (4×)]
      08:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+763). . 15366 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വഴികാട്ടി)
      08:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+333). . 15366 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വഴികാട്ടി)
      08:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+41). . 15366 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വഴികാട്ടി)
      08:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+53). . 15366 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വഴികാട്ടി)
     08:13  GMLPS KODUVALLY‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2,246). . [47440‎ (4×)]
      08:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+31). . 47440 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (history)
 (ചെ.)    08:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 47440 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (history)
      08:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+702). . 47440 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (history)
      07:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,512). . 47440 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (history)
     08:06  മന്ദങ്കാവ് എ. എൽ. പി സ്കൂൾ‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,801). . [47642‎ (5×)]
      08:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 47642 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 47642 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (എന്റോവ്മെമെന്റുകൾ) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
      07:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,757). . 47642 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (എന്റോവ്മെമെന്റുകൾ) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
      07:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 47642 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അദ്ധ്യാപകർ) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
      07:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+43). . 47642 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അദ്ധ്യാപകർ) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
     07:57  ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് കൈതാരം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+81). . 25072GHSK (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
(പു.)(ചെ.)   07:52  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Jobin Johnson‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+282). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
     07:47  പിണറായി ജി.വി ബേസിക് യു.പി.എസ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-156). . 14366 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (photo uploading)
     07:46  എൻ‍ കെ എംഎംഎംഎം എൽ.പി.എസ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+8). . [14307‎ (2×)]
      07:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+18). . 14307 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-10). . 14307 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     07:28  പൊയനാട് മോപ്ല എൽ.പി.എസ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-174). . 14345 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     07:27  ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പുത്തൂർ/കുട്ടിക്കൂട്ടം‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,273). . [Kannans‎ (4×)]
      07:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+192). . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലനം)
      07:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+384). . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+695). . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     07:26  ചുണ്ടങ്ങാപൊയിൽ മാപ്പിള എൽ.പി.എസ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+10). . 14307 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     07:24  അറുമുഖ വിലാസം എൽ.പി.എസ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (0). . [14345‎ (2×)]
      07:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 14345 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 14345 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     07:23  സെന്റ് മേരീസ് ജി എച്ച് എസ് ചൊവ്വന്നൂർ/കുട്ടിക്കൂട്ടം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+103). . [24071‎ (2×)]
      07:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+80). . 24071 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (a)
      07:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+23). . 24071 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (a)
     07:21  കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസ് വി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,598). . Mereena (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ി്ി)
     07:10  ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വള്ളിക്കീഴ്/പ്രാദേശിക പത്രം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-11). . Ghss vallikeezhu (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താൾ ശൂന്യമാക്കി)
     07:10  ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ചാത്തന്നൂർ/പ്രാദേശിക പത്രം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+124). . 41006 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     07:10  ഗവ.എൽ.പി.എസ് കൂടൽ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1). . GOVT.L.P.S.KOODAL.MURINJAKL (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മുൻ സാരഥികൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്