സഹായം Reading Problems? Click here

സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

21 ഓഗസ്റ്റ് 2017 08:31 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

21 ഓഗസ്റ്റ് 2017

     08:29  ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. എളമക്കര‎‎ (7 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+692). . [Ghsselamakkara‎ (7×)]
      08:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-92). . Ghsselamakkara (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+89). . Ghsselamakkara (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+5). . Ghsselamakkara (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+11). . Ghsselamakkara (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-111). . Ghsselamakkara (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+790). . Ghsselamakkara (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Ghsselamakkara (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     08:22  കെ.എം.എം.എ.യു.പി.എസ് ചെറുകോട്‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,655). . [32050300512‎ (3×)]
      08:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+344). . 32050300512 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം-2017)
      07:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,241). . 32050300512 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം-2017)
      07:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+70). . 32050300512 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്കൂള്‍ ലീഡര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്-2017)
(പു.)    08:15  ഹോളി ഫാമിലി എച്ച്. എസ്സ്. കട്ടിപ്പാറ/സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+567). . 47071 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (' ഹോളിഫാമിലി ഹൈസ്കൂള്‍ കട്ടിപ്പാറയില്‍ സ്കൗട...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     08:14 (അപ്‌ലോഡ് രേഖ) . . Ghsselamakkara (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:P1010710.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
(പു.)    08:07  G. V. H. S. S. Kalpakanchery/കുട്ടിക്കൂട്ടം‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+562). . [SUSEEL KUMAR‎ (3×)]
      08:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+15). . SUSEEL KUMAR (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ോ)
      08:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-837). . SUSEEL KUMAR (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ോ)
(പു.)     08:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,384). . SUSEEL KUMAR (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (a)
     08:00  സെന്റ് അഗസ്റ്റിന്‍സ് ഗേള്‍സ് എച്ച്.എസ്.എസ് കോതമംഗലം‎‎ (8 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+110). . [Saghss‎ (8×)]
      08:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-102). . Saghss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മറ്റു പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍)
      07:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+30). . Saghss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മുന്‍ സാരഥികള്‍)
      06:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Saghss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മേല്‍വിലാസം </FONT COLOR)
      06:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+30). . Saghss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മേല്‍വിലാസം)
      06:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+25). . Saghss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മുന്‍ സാരഥികള്‍)
      06:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+16). . Saghss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വഴികാട്ടി)
      06:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+103). . Saghss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വഴികാട്ടി)
      06:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+7). . Saghss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മുന്‍ സാരഥികള്‍)
     07:52  ഗവ.എല്‍ പി എസ് ഇടനാട്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . 31203 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     07:20  ഗവണ്‍മെന്റ് യു.പി. സ്ക്കൂള്‍, മോറാഴ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+455). . 13844 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ചരിത്രം)
     07:12  ഗവ.എച്ച്.എസ്സ് കരിപ്പൂത്തിട്ട‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . 33085 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     07:06  സെന്റ്.ആന്റണിസ് ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ആലപ്പുഴ‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,059). . [35015‎ (4×)]
      07:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+757). . 35015 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+5). . 35015 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മുന്‍ സാരഥികള്‍)
      06:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 35015 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വഴികാട്ടി)
      06:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+297). . 35015 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വഴികാട്ടി)
(പു.)    06:58  ജി യു പി എസ് തരുവണ/വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+61). . [15479‎ (2×)]
 (ചെ.)    06:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-26). . 15479 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)     06:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+87). . 15479 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ഇടത്ത്‌' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     06:57  ഗവ. യു. പി.എസ്. പഴയവിടുതി‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+5,042). . [Shajimonpk‎ (2×)]
      06:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+141). . Shajimonpk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4,901). . Shajimonpk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ചരിത്രം)
     06:54  ഗവണ്‍മെന്‍റ്. വി.എച്ച്.എസ്. എസ് പൂവാര്‍‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+935). . [44002‎ (6×)]
      06:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+127). . 44002 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അദ്ധ്യാപകര്‍)
      06:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+422). . 44002 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അദ്ധ്യാപകര്‍)
      06:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 44002 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-25). . 44002 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-9). . 44002 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+419). . 44002 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   06:46  ജി യു പി എസ് തരുവണ‎‎ (9 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+311). . [15479‎ (9×)]
 (ചെ.)    06:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-5). . 15479 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    06:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 15479 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    06:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . 15479 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    06:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 15479 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    06:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 15479 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    06:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-693). . 15479 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    06:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+458). . 15479 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    06:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-5). . 15479 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    06:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+559). . 15479 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:35  ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ്.‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-9). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും അദ്ധ്യാപകര‌ുടെയും സൃഷ്ടികൾ)
"https://schoolwiki.in/index.php/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്