സഹായം Reading Problems? Click here

ജെ.എന്‍.എം. ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പുതുപ്പണം എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

27 ജൂലൈ 2017 18:43 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

24 ജൂലൈ 2017

     08:26  സഹായം:മറ്റ്ക്ലബ്ബുകള്‍‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+103). . Mighss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     08:22  സഹായം:സ്പോര്‍‌ട്സ് ക്ലബ്ബ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-276). . [Mighss‎ (2×)]
      08:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-97). . Mighss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-179). . Mighss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     08:20  സഹായം:പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-182). . Mighss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     08:20  സഹായം:സയന്‍സ് ക്ലബ്ബ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-414). . Mighss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     08:18  സഹായം:ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-185). . Mighss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

22 ജൂലൈ 2017

     17:39  ഫലകം:Prettyurl‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-21). . Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

21 ജൂലൈ 2017

     16:49  സഹായം:ജൂനിയര്‍ റെഡ് ക്രോസ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-20). . 22041 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (റെഡ്ക്രോസ്)
     09:24  ഫലകം:Infobox School‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+64). . [Admin‎ (2×)]
      09:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      04:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+62). . Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

20 ജൂലൈ 2017

     12:37  സഹായം:വിദ്യാരംഗം‌‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+5,685). . 19066 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)