സഹായം Reading Problems? Click here


117

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
അദ്ധ്യാപകരുടെ പട്ടിക


LIST OF HIGH SCHOOL TEACHERS

Sl No Name of Teacher Designation PEN
1 MOHANAMBIKA T K Headmistress 225702
2 SUNIL KUMAR K High School Assistant Malayalam 242994
3 LAKSHMI MADHAVAN T K High School Assistant Malayalam 242308
4 ANEESH ANJALI High School Assistant Malayalam 242297
5 SANTHA K High School Assistant Malayalam 242444
6 SUNITHA S High School Assistant Malayalam 241383
7 MAHESH KUMAR K K High School Assistant Malayalam 240984
8 JISHA K S High School Assistant Malayalam 660751
9 PREMALATHA C K High School Assistant Malayalam 660800
10 JISHA G L High School Assistant Malayalam 660864
11 SUBAIR V High School Assistant Malayalam 661048
12 SATHYAN C High School Assistant Malayalam 685373
13 JITHESH KUMAR K High School Assistant Malayalam 685376
14 ISMAIL K High School Assistant Arabic 242315
15 RASHEEDA K High School Assistant Arabic 776526
16 REJILESH P M High School Assistant Sanskrit 677556
17 NABILA K High School Assistant Urdu 774376
18 BAIJU C High School Assistant English 225506
19 REHNA N G High School Assistant English 225457
20 JISHA C High School Assistant English 225471
21 SIVADASAN M High School Assistant English 225617
22 SEENA POLLOTHANTAVIDA High School Assistant English 241038
23 SUBAIR V VALIYAKATH High School Assistant English 456839
24 SUSMITHA S High School Assistant English 660791
25 DILJITH GK High School Assistant English 660811
26 BIJESH BS High School Assistant English 660860
27 SHALI ARAVIND High School Assistant English 665233
28 JYOLSNA S ANAND High School Assistant English 720657
29 JITHIN T High School Assistant English 780131
30 RAJASREE M High School Assistant English 787259
31 MANOJ G S High School Assistant Hindi 242476
32 KRISHNA DAS V High School Assistant Hindi 242500
33 SIVAPRAKASH K High School Assistant Hindi 661036
34 SIBI L S High School Assistant Hindi 242330
35 LINSITH LAL I R C High School Assistant Hindi 241056
36 SINDHU V B High School Assistant Hindi 664901
37 AJAYAN T P High School Assistant Mathematics 225632
38 VIJITHA K K High School Assistant Mathematics 225690
39 SHYAM SARMA A I High School Assistant Mathematics 241024
40 AVINASH G S High School Assistant Mathematics 242325
41 SEENA V M NAIR High School Assistant Mathematics 248445
42 DHANYASREE U High School Assistant Mathematics 660314
43 SINDU K High School Assistant Mathematics 660784
44 VIDYASREE P High School Assistant Mathematics 660853
45 SEENA K C High School Assistant Mathematics 661061
46 SHEENA P High School Assistant Mathematics 692315
47 AJISH KUMAR P K High School Assistant Mathematics 774373
48 SREEJA K High School Assistant Mathematics 774394
49 RINILA VP High School Assistant Mathematics 776253
50 VIJAYAKUMAR A High School Assistant Physical Science 225554
51 HARIKRISHNAN P High School Assistant Physical Science 225601
52 SATHEESH BABU A P High School Assistant Physical Science 225673
53 SMITHA R NATH High School Assistant Physical Science 241399
54 ANUMOD G High School Assistant Physical Science 661002
55 SAJU P N High School Assistant Physical Science 661055
56 BIJILA K High School Assistant Physical Science 685351
57 SITHARA K S High School Assistant Physical Science 774631
58 ANUPAMA VK High School Assistant Physical Science 778770
59 RAMESAN C P High School Assistant Natural Science 225517
60 SHARMILA K P High School Assistant Natural Science 225646
61 NISHANTH K S High School Assistant Natural Science 241412
62 DHANYA S High School Assistant Natural Science 248426
63 GOKULDAS K K High School Assistant Natural Science 661009
64 SUNITHA KUMARI T High School Assistant Natural Science 774368
65 SUDHA N High School Assistant Natural Science 774399
66 PREETHA KARIMBAYIL High School Assistant Social Science 225526
67 SHAJI P High School Assistant Social Science 240848
68 UNNIKRISHNAN P High School Assistant Social Science 241436
69 DURGA T K High School Assistant Social Science 241452
70 ANISH P K High School Assistant Social Science 241471
71 ANIMA K High School Assistant Social Science 242120
72 VINOD P High School Assistant Social Science 660154
73 JESSI K High School Assistant Social Science 660250
74 ROJA K C High School Assistant Social Science 660686
75 SUNILKUMAR K High School Assistant Social Science 660773
76 MUNEER V High School Assistant Social Science 660876
77 APARNA K High School Assistant Social Science 660883
78 SUDHEESH KUMAR KP High School Assistant Social Science 660822
79 HAROON AL USMAN S K Drawing Teacher 241998
80 SATHEESAN T V Physical Education Teacher 242366
81 REKHA A C Sewing Teacher 242391
82 ANEESHAN M K Music Teacher 247917


LIST OF PRIMARY TEACHERS

Sl No Name of Teacher Designation PEN
1 SUDHA T K L P School Assistant 243207
2 REMYA R L P School Assistant 780133
3 SUJAY KRISHNAN C K L P School Assistant 685363
4 DHEERAJ K L P School Assistant 665235
5 SANDEEP K L P School Assistant 660717
6 MINIJA K L P School Assistant 242700
7 RAJANI K K L P School Assistant 242515
8 IBRAHIM KOLLAN THAZHATH Full time Arabic Teacher 241798
9 SREEVAS V S UP School Assistant 241480
10 FATHIMATHAYYIBA M C UP School Assistant 243181
11 VANAJA K UP School Assistant 242411
12 SHAJEEAA UMMER UP School Assistant 782125
13 SURESH KL UP School Assistant 780134
14 PRAJEESH A UP School Assistant 780132
15 BIJESH KP UP School Assistant 777780
16 SHEENA P T K UP School Assistant 776530
17 SEEMA M S UP School Assistant 776529
18 BIBHANIA MAHIMA UP School Assistant 776525
19 ARCHANA S UP School Assistant 776523
20 DEEPA N UP School Assistant 776251
21 NISHA V UP School Assistant 774630
22 REKHA U S UP School Assistant 685371
23 NIMOSH K UP School Assistant 685356
24 BAMITHA K UP School Assistant 660726
25 SANDEEP T UP School Assistant 382433
26 KARUNAKARAN K UP School Assistant 241538
27 REETHA A UP School Assistant 240996
28 ARUNIMA .A UP School Assistant
29 SANDHYA GOPINATH M UP School Assistant
30 ANAND ELAVANA Physical Education Teacher 248450
31 ANIL KUMAR P K Junior Hindi Teacher 681134
32 KHADEEJA K M Lower Grade Arabic 247937
33 ANUSMITHA K Lower Grade Hindi 785585
34 POORNIMA R Lower Grade Hindi 777281
35

LIST OF NON -TEACHING STAFF

Sl No Name Designation PEN
1 RATHIDEVI A LD Clerk 243237
2 SURAJ KUMAR T K LD Clerk 247943
3 RAMAKRISHNAN K Office Attendant 247918
4 RAMESAN P PUNATHIL Office Attendant 247969
5 ANILKUMAR K FTM 247958
6 GIRISH PK FTM 661029
7 RATHEEBH S FTM 778771
"https://schoolwiki.in/index.php?title=117&oldid=532362" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്