സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് ജോസഫ് സ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.പുല്ലൂരാംപാറ‍/Activities/2017-18-ലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഓർമ്മച്ചെപ്പ്

2017-18 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയ വീഡിയോ കാണാം -*ഓർമ്മച്ചെപ്പ്

അക്കാദമികമാസ്റ്റർ പ്ലാൻ

നടുവിൽ‌‌‌‌‌‌

South Indian Science Festival 2017 അപർണ പ്രകാശിന് Social Sience Working model രണ്ടാം സ്ഥാനം

47085sisf.png
47085sisf2.png
47085sisf3.png
47085sisf4.png

വിദ്യാലയ സംരക്ഷണ പദ്ധതി

വിദ്യാലയ സംരക്ഷണ പദ്ധതി‌
വിദ്യാലയ സംരക്ഷണപ്രതിജ്ഞ

Republic Day

Republic Day 2017

സ്കൂൾ വാർഷികം 2018

47085Var2.png
47085Var1.png