സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം/ഫിലിം ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഫിലിം ക്ലബ്ബ്

  • കുട്ടികളിൽ അഭിനയവാസനയും സർഗ്ഗശേഷിയും വളർത്താൻ ഈ ക്ലബിലൂടെ സാധിക്ക‌ുന്നു.
  • റവ.ഫാദർ ഷാജി സി.എം.ഐ ഫിലിം ക്ലബ്ബിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നു.