സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം/നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോപ്സ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോർപ്‌സ്

  • ആദർശധീരരും അച്ചടക്ക നിഷ്ഠയുള്ളവരുമായ പൗരന്മാരായി വളർന്നുവരുവാൻകുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നു.
  • ശ്രീ ബെന്നി സ്കറിയ Associate NCC Officer ആയി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു.