സഹായം Reading Problems? Click here


ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം 2019

ഡിജിറ്റൽ പൂക്കള മത്സരം കുട്ടികൾക്ക് പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. കുട്ടികൾ ഏവരും വളരെ താൽപര്യത്തോടെ അതിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളഡിസൈനുകൾ
ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം
ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം