സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ് എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

24 ഒക്ടോബർ 2020 12:07 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

19 ഒക്ടോബർ 2020

     15:07  (മായ്ക്കൽ രേഖ). . [Sreejithkoiloth‎ (2×)]
      15:07 . . ഫലകം:PSchoolFrame/Header എന്ന താൾ Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ‎(4 പതിപ്പുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു)
      15:07 . . ഫലകം:PSchoolFrame/Header എന്ന താൾ Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(ഉള്ളടക്കം: '{{start tab | off tab color...', "Sabarish" (talk) മാത്രമേ ഈ താളിൽ തിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ)