സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാരപ്പറമ്പ്/സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Presentation

ചാന്ദ്ര ദിന പരിപാടികൾ Multi media Presentation Competition ചാന്ദ്ര ദിന ക്വിസ് ചുമർ പത്രിക

Resultpresent.jpg
Presentation4.jpg
Presentation competition
Chandradinaposter.jpg

ലഘുചിത്രം|വലത്ത്‌

club members