സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എം.ജി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചടയമംഗലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ അതിജീവനത്തിന്റെ ഖണ്ഡകം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അതിജീവനത്തിന്റെ ഖണ്ഡകം

കേരളമാം കരുത്തൻ നാട്
 പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങൾ മുന്നേറും നാട്
 പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിന രണ്ടു വർഷം
 മുന്നേറി നമ്മൾ കേരളീയർ
 ലോകജനത നോക്കുന്നസൂയയോടെ
ഏതു പ്രതിസന്ധിഘട്ടവും, നാം മുന്നേറുമ്പോൾ
 നിപ്പയാം വൈറസ്, പിടികൂടി നമ്മെ
 തുടച്ചുനീക്കി, നാം ഒരുമയോടെ
മഹാമാരിയാം കൊറോണയിതാ പിടിച്ചുലക്കുന്നു
നാം മുന്നേറും, നാം മുന്നേറും
ഒരുമയോടെ, വൃത്തിയോടെ
ശുചിത്വമാം ഖണ്ഡകമുളളപ്പോൾ എന്തിനു ഭയം
മുന്നേറും നാം................
മുന്നേറും നാം................
 

നന്ദന. എ എസ്
7B ഗവ. എം.ജി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചടയമംഗലം
ചടയമംഗലം ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത