സഹായം Reading Problems? Click here

ഗവ.റീജണൽ ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി/എന്റെ ഗ്രാമം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
41018-P4.jpg
                                ലോകപ്രശസ്തമായ അമ്യത പുരി
41018-P8.jpg
                         അഴീക്കൽ പുലിമുട്ട്
41018-P18.jpg
                         ആലുംകടവ് വേറിട്ടൊരു കാഴ്ച
41018-P14.jpg
                         അഴീക്കൽ ബീച്ച്
41018-P13.jpg
                         ടി.എസ്. കനാൽ
41018-P15.jpg
                         സുനാമിതീരത്തെ പർണശാലകൾ
41018-P19.jpg
                         സുനാമി സ്മാരകം
41018-P17.jpg
                         വെളിച്ചമേ നയിച്ചാലും
41018-P16.jpg
                         ആയിരംതെങ്ങ് പാലം

                            Photography.......Vinoj Surendran

'