സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പ്ളാവൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഴയുടെ വരവ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഴയുടെ വരവ്

കാറ്റും മഴയുമൊരാഘോഷം
വീട്ടിലെനിക്കതു സന്തോഷം
ഇ ടിയും മിന്നലും വരവായി
അകലെ കാഴ്ചകൾ വരവായി
കാറ്റിൽ കിളികൾ പറക്കുന്നു
കാണാനെത്ര അഴകാണ്
കാറ്റിൽ പറക്കുന്ന ചില്ലകളും
മഴയിൽ കളിക്കുന്ന കുട്ടികളും
ചെറുതോണികളും അരുവികളും
നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴയും
കാണാനെത്ര ചേലാണ്
കാറ്റും മഴയും വരവായി.

അഭയ
9 B ഗവ. എച്ച്. എസ്സ്. പ്ലാവൂർ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത