സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പ്ളാവൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/നമുക്കും നാടിനും

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
'നമുക്കും നാടിനും

നമ്മുടെ കേരളം നമ്മുടെ നാട്
നാം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിടേണം
നാടെങ്ങും ഉണരേണം നാട്ടുകാരും ഉണരേണം
നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നല്ലശീലങ്ങൾ പഠിക്കേണം
കെെകൾ നന്നായികഴുകേണം
നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കേണം
നാടിനും വീടിനും നന്നായി വളരേണം
രോഗങ്ങളെയൊക്കെയും ഒാടിടേണം
നമ്മുടെ നാടിനായ് നമുക്കൊന്നിച്ചു നിൽക്കാം.

വെെഷ്ണവി എ എസ്
2 B ഗവ. എച്ച്. എസ്സ്.പ്ലാവൂർ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത