സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കാച്ചാണി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ജീവിതം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ജീവിതം

മണ്ണിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി
മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു നാം
ആടിടുന്നു വ്യത്യസ്തമാം വേഷങ്ങൾ
ജീവിതമെന്ന നാടകത്തിൽ

         അരങ്ങിൽ തകർക്കുവാൻ
          പൊരുതുന്നു നാം ദിനരാത്രങ്ങൾ
          അഴിക്കാനാകാത്ത ഉടയാടകളിൽ
          കുടുങ്ങി അഭിനയം തുടരുന്നുനാം
വേറിട്ട കഥാപാത്രങ്ങളായി
കരഞ്ഞും ചിരിച്ചും
ആർത്തുല്ലസിച്ചും
ജീവിത നാടകത്തിൽ മുഴുകിടുന്നു
             സംഭാഷണം മറന്നീടുന്നു
            തകർന്നീടുന്നു കഥാപാത്രം
            എറിയപ്പെടുന്നു ഉടയാടകൾ
            വീഴുന്നു ജീവിതമെന്ന തിരശീല

സോന ആർ
4ബി ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ , കാച്ചാണി
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത