സഹായം Reading Problems? Click here


ക്രസെന്റ് എച്ച്.എസ്സ്.വാണിമേൽ/ഗണിത ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്


സ്കൂളിലെ മികച്ച ക്ലബുുകളിലൊന്നാണ് ഇത്.

സബ് ജില്ലാ- ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ എല്ലാ വർഷവും മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്നു.