സഹായം Reading Problems? Click here


ഐ.ജെ.എം.എച്ച് .എസ്.എസ്.കൊട്ടിയൂർ(IJMHSS Kottiyoor)/അക്ഷരവൃക്ഷം/Let's Fight ' COVID '

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Let's Fight ' COVID 'Wash your hands,
     Don't go out .
If you must then
        Mask it.
Lest you leave in an
  unwanted casket.
Avoiding the street
  and self Isolation,
Is the best medicine.
Think that every life
       is preceious.
Can't go to hotels,or
   cinema theater's
This is no nonsense.
Avoid social contact
Enjoy the covid time
     with your family.
If we have had with
         Covid 19,
We should gonna go
Wash our hands.

       'STAY HOME !
        STAY SAFE !'
 


അനുമോൾ ജെയിംസ്
8F ഐ.ജെ.എം.എച്ച് .എസ്.എസ്.കൊട്ടിയൂർ
ഇരിട്ടി ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - pkgmohan തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത