സഹായം Reading Problems? Click here


ഐ.ജെ.എം.എച്ച് .എസ്.എസ്.കൊട്ടിയൂർ(IJMHSS Kottiyoor)/അക്ഷരവൃക്ഷം/വ്യാധി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വ്യാധികണ്ണീരു വാർത്ത് ഈ ലോകം
വ്യാധിയാൽ അലഞ്ഞീടുന്നു

വൻമതിൽ കടന്നു വന്നൊരാ വ്യാധിതൻ
എൻ നാട്ടിലും ഇന്നു ഭീതിയായി

ഭയമല്ല പകരം ജാഗ്രതയാണെങ്കിൽ
നാളെ അതിജീവിതത്തിൻ കഥ പറയാം

നീതിപാലകരും ഭരണകർത്താക്കളും
നമ്മൾക്ക് തുണയുണ്ടതോർക്കാം

വീട്ടിലിരുന്ന് രക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ
വീടിനെ നാടിനെ നാട്ടുകാരെ
 ജോയൽ ടോം തോമസ്
8F ഐ.ജെ.എം.എച്ച് .എസ്.എസ്.കൊട്ടിയൂർ
ഇരിട്ടി ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - pkgmohan തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത