സഹായം Reading Problems? Click here


ഐ.ജെ.എം.എച്ച് .എസ്.എസ്.കൊട്ടിയൂർ(IJMHSS Kottiyoor)/അക്ഷരവൃക്ഷം/വേദന

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വേദനആകാശം മുട്ടുവോളം
താഴുന്നു
എന്നിട്ടും
കരളിന്റെ വേദന
ഈശ്വരൻ പോലും
തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല..
ഇനി,ഒരുപിടി
താഴ്വാനിടവുമില്ല...
 ബ്ലെയ്സ് ചാക്കൊ
8C ഐ.ജെ.എം.എച്ച് .എസ്.എസ്.കൊട്ടിയൂർ
ഇരിട്ടി ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - pkgmohan തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത