സഹായം Reading Problems? Click here


ഐ.ജെ.എം.എച്ച് .എസ്.എസ്.കൊട്ടിയൂർ(IJMHSS Kottiyoor)/അക്ഷരവൃക്ഷം/കവിത വന്ന വഴി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കവിത വന്ന വഴിആയിരങ്ങളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി
അനവരതം യാത്ര തുടരുന്നു കൊറോണ
അടച്ചിട്ടമുറിയിൽ പാർക്കാൻ
അധികാരികൾ നിർദ്ദേശം നൽകി.
കാലം നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നും
കവിതകൾ വിരിയുന്ന കാലം...
കൊറോണ ഭീകരൻ, എങ്കിലും-
കവിത വിരിയിക്കാൻ അവൻ ഒരു വഴിയായി.ഷിജിത്ത് പി
10D ഐ.ജെ.എം.എച്ച് .എസ്.എസ്.കൊട്ടിയൂർ
ഇരിട്ടി ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - pkgmohan തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത