സഹായം Reading Problems? Click here


ഐ.ജെ.എം.എച്ച് .എസ്.എസ്.കൊട്ടിയൂർ(IJMHSS Kottiyoor)/അക്ഷരവൃക്ഷം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
    ഐ ജെ എം എച്ച് എസ് എസ് കൊട്ടിയൂരിലെ കുട്ടികളുടെ സർഗശേഷികൾ ഇവിടെ വിരിയുന്നു. ഈ അക്ഷരവൃക്ഷത്തിലെ ഒരു ശിഖരമായി...അതിലെ പൂക്കളും ഇലകളും കിളികളുമായി ഭാവപ്പകർച്ച തേടുന്നു കുരുന്നുകൾ... ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പ്രകൃതിയെയും നാടിനെയും ജീവനെയും സാകൂതം വീക്ഷിക്കുന്ന അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ ലോകം നിശ്ചലമല്ല. കൊടുംവേനലിലും പ്രതീക്ഷയുടെ നറുമണം ഇളംകാറ്റിൽ പകർന്ന് അക്ഷരവൃക്ഷത്തിൽ പടരുന്നതു കാണാം....