സഹായം Reading Problems? Click here


എ. എം .എം. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇടയാറന്മുള/സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ ചുമതല ശ്രീ.അജിത് എബ്രഹാം പി നിർവഹിക്കുന്നു . ക്ലബ്ബിൽ 50 കുട്ടികൾ അംഗങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ധാരാളം കുട്ടികൾ സബ് ജില്ലാ തലത്തിലും, ജില്ലാ തലത്തിലും , സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലും സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് .ഇതിനു വേണ്ടി രാവിലെയും വൈകിട്ടും പരിശീലനം നടത്തി വരുന്നുണ്ട്.

സ്പോർട്സ് ചിത്രങ്ങൾ

സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്പോർട്സ് 2018-19

സ്പോർട്സ് 2019-20

ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ കായിക അധ്യാപകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈകുനേരം നടക്കുന്ന പരിശീലന രംഗങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ടീം