സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.എൽ.പി.എസ്. നോർത്ത് കൊഴക്കോട്ടൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട.

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സൂക്ഷിച്ചാൽ ദു:ഖിക്കേണ്ട.

പരക്കെ പരക്കുന്ന വൈറസ് ചുറ്റും
പരക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാം ?
കൈകഴുകീടാം മാസ്ക്ക് ധരിക്കാം
അകന്നിരിക്കാം വീട്ടിനുള്ളിൽ
പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട
പുറം ലോകം കാണാം
ടി.വി തുറന്നാൽ മുന്നിലായ്
 

മുഹമ്മദ് ഹാദി.പി.ടി
1 എ.എൽ.പി സ്ക്കൂൾ നോർത്ത് കൊഴക്കോട്ടൂർ
അരീക്കോട് ഉപജില്ല
മലപ്പുറം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannans തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത