സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ. വി. എച്ച്.എസ്. പോത്തൻകോട്( Lekshmi Vilasom High School)/അക്ഷരവൃക്ഷം/ നാളത്തെ പ്രതീഷകൾക്ക്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നാളത്തെ പ്രതീഷകൾക്ക്

മാനവ അസ്വസതമാകിലും.
മാതൃഭൂമി തൻ ഊർജ്ജം
വീണ്ടെടുക്കും നന്മദിനങ്ങളാണീ
ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം
നാല് ചുമരകൾക്കുളളിൽ
ജനങ്ങൾ കാരാഗൃഹ വാസം.
അനുഭവിക്കുമി വേളയിൽ

മാലിന്യമെന്നതിന് വിഷചുവ
തെല്ലുമില്ലാതെ തൻ
മടിത്തട്ടിൽ ജീവജാലങ്ങളേയും
പേറി ആർത്തുല്ലസിച്ചൊഴുക്കുന്നിതാ .
അല്പമൊന്നു ശമിച്ചൊരി
നാളിൽ നാളത്തെ രാവിനെ വരവേൽക്കാൻ ......

PAVITHRA .K.P
9 F എൽ. വി. എച്ച്.എസ്. പോത്തൻകോട്
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത