സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ. വി. എച്ച്.എസ്. പോത്തൻകോട്( Lekshmi Vilasom High School)/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ആർക്കോ വേണ്ടി പൂത്ത കൊന്ന പൂക്കൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ആർക്കോ വേണ്ടി പൂത്ത കൊന്ന പൂക്കൾ

ആർക്കോ വേണ്ടി പൂത്ത കൊന്ന പൂക്കൾ:- എന്തിനോ നീ പൂത്തതോ
നീ അറിയുന്നില്ലേ ഒന്നും ലോകമൊട്ടാകെ ഒന്നിച്ചി -
താ കീഴടങ്ങി ഒന്നിനു മുന്നിൽ

കരകയറേണ്ടിതാ ഇപ്പോൾ
ഇന്നിതാ സമയമാക്കുന്നു
വേനൽക്കാലത്ത് പൂത്ത -
കൊന്നപ്പൂക്കൾ ഇന്നിതാ

ആർക്കോ വേണ്ടി വീണ്ടും പൂക്കുന്നു
ഇത്തൊന്നും അറിയാതെ പാവം കൊന്നപ്പൂക്കൾ
 

ഭഗത് കൃഷ്ണ.ബി
9 ജി എൽ. വി. എച്ച്.എസ്. പോത്തൻകോട്
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത